Sidder de godt, har de det godt, og fatter de noget?

En guide til forældrene

I en hektisk tid med mange kriser er det rart med noget at læne sig op ad, og her tilbyder Rasmus Alenkær omsorgsfuld bistand til forældre. Her kan man finde små skulderklap for det, man gør rigtigt og venlig vejledning til at forbedre det, der ikke helt fungerer.

Alenkær indleder med det, han kalder Trivselsmodellen. Den rummer kun tre elementer – det vil sige tre betingelser for børns trivsel – men modellen er både væsentlig og praktisk. De tre elementer er ro, tryghed og fokus. Roen relateres både til den indre ro og til omgivelserne. Trygheden handler om de personlige relationer, fællesskab, familie og pålidelige voksne. Fokus går på de opgaver, børnene skal løse, for eksempel de daglige stunts med at gøre sig klar til at gå i skole, opføre sig hensigtsmæssigt og deltage i familielivet.

Forældre inddeles i fire typer, herunder den autoritære og laissez-faire-typen, begge kendt fra organisationsteorien men afskaffet i organisationen for flere årtier siden. Angiveligt findes typerne stadig i moderne børneopdragelse. De to andre typer er den forsømmelige og den autoritative. Sidstnævnte er forfatterens bud på en god forældre, en forældre der sætter tydelige rammer og lytter til barnet, accepterer fejl som forsøg og i øvrigt står for konsekvens, men aldrig for straf eller skældud.

Med til den autoritative forældretype hører en accept af barnets rettigheder, blandt andet retten til at opleve, at man er noget værd, retten til selv at bestemme over sin krop, ret til egen mening, ret til at være sund, ret til at lære noget og ret til at begå fejl uden frygt for repressalier. Samlet handler det om respekt og opmærksomhed.

Skilsmisser kan være en særlig udfordring, som også behandles i den lille bog Mine forældre er skilt. Ros og anerkendelse er en del af projekt opdragelse, men det er ikke ligegyldigt, hvordan der roses og anerkendes, som man ligeledes kan læse om i Daniel H. Pinks bog om Motivation.

Alenkær forholder sig ganske ofte til lektier som en af de pligter, ungerne har, og der følger en vejledning for forældre der gerne vil hjælpe børnene med lektierne. Det er naturligvis udmærket, men anvisningerne er også lidt rigide: Eksempelvis forventes forældrene at lære barnet at regne på samme måde, som det lærer det i skolen. Fint nok, men ville det ikke give barnet større selvtillid, hvis det lærte begreberne så godt, at metoden blot var en ud af flere? Ydermere fylder lektierne ganske meget, skønt der i flere omgange er sat spørgsmålstegn ved, om lektier overhovedet er en god ide? The Homework Myth af Alfie Kohn, Was wir unseren Kindern in der Schule antun af Sabine Czerny. Det er naturligvis ikke denne bogs opgave at gå i rette med skolegangen, men måske er det en større hjælp for børnene, hvis forældrene først og fremmest støtter indlæringen fremfor lektielæsningen?

Trods enkelte kritikpunkter er Alt det forældre kan en god bog at støtte sig til, når børnene og familien har brug for det.

Alt det forældre kan

Ro, tryghed og fokus i familien

Rasmus Alenkær

228 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 15.08.2020

Birte Strandby