Hvad er forskellen på en begravelse og et bryllup i Danmark?

Til begravelsen er der een ædru.

Ovennævnte er en af flere illustrationer af forfatterens holdning i denne bog om alkoholens skadevirkninger – skrevet af en, der har været der. Meget passende udgivet på et tidspunkt, hvor alkohol er et tema på DR2, og lederen i Fyns Amts Avis beskriver unge mennesker, der demonstrerer mod forældrenes rødvinsforbrug.

Udover de personlige referencer til egen tilværelse med de konsekvenser alkoholmisbruget har haft for forfatteren og forfatterens familie, består bogen for en stor del af faktabokse og andre bokse med eksemplificerende beretninger. En del af stoffet er almenkendt viden blandt andet den for familien forhåbentligt skyld-lettende genetiske indflydelse, mens andet måske er mindre velkendt, eksempelvis at stoffet benzodiazepin skulle aktivere alkoholafhængighed biokemisk i hjernen. Der er i øvrigt en del om kemi og påvirkning, uden at emnet uddybes grundigt.

Blandt de mere interessante informationer er, at kvinder ofte holder en afhængig mand ud i 10 – 20 år, mens mænd holder afhængige kvinder ud i 2 – 3 år! Er der mon her et område ligestillingspolitikken har overset?

Bogen indeholder desuden en kritik af det danske sundhedsvæsens manglende anerkendelse af internationale undersøgelser af alkoholmisbrug og et alkoholleksikon med ord som Accept, Acetat, Kierkegaard og Kognitiv. Generelt kommer vi rundt om de fleste nuancer i problematikken, omend mange af informationerne leveres relativt overfladisk, uden kildeangivelser – og i visse tilfælde uden begrundelse:

I Sverige og Norge blev der tradition for en stram alkoholkultur, mens de danske alkoholtraditioner ikke blev restriktive bl.a. på grund af Grundtvigs frisind og folkelighed.

Mogens Moos

280 sider

mellemgaard

Udgivet: Maj 2011