‘Hvor blev min universelle fornemmelse for verdens sprog af, dengang jeg skulle lære fransk?’

Det må man spørge sit ni måneder gamle jeg om, for babyens sensitivitet overfor verdens sproglyde er allerede på retur, før det første ord ytres. Og sproget er vigtigt ikke blot for at kunne udtrykke sig præcist og nuanceret, men også fordi børn med gode sprogfærdigheder ofte har en mere veludviklet selvkontrol; her støder vi igen på skumfidustesten. Essensen er, at man kan opnå mere, hvis man kan styre sine impulser. Det er godt, når man er under uddannelse, og godt når man skal nå gode resultater læringsmæssigt og socialt. Desuden kan stærke sprogfærdigheder beskytte mod negative tendenser i barnets sociale udvikling.

Sprogvinduet er den periode, hvor barnet skal tillære sig modersmålets lyde. Flere undersøgelser angiver, at den vigtigste sprogtilegnelse finder man i den tidlige barndom, og at dette sprogvindue allerede begynder at lukke i treårsalderen. Forfatteren gør rede for de forbindelser i hjernen der aktiverer sprogtilegnelsen og understreger med eksempler fra virkeligheden, hvor galt det kan gå, hvis sprogaktivering ikke finder sted i den tidlige barndom.

Konklusionen er, som man måske anede, at man skal tale med sin baby fra spædbarnsalderen, og at babyen tidligt vil være i fuld gang med at lære lyde og genkende mønstre i sproget. Det vigtigste man kan gøre, er at skabe et sprogmiljø, hvor der er nogen at snakke med, og det viser sig, at der er en markant sammenhæng mellem forældrenes mængde af tale og barnets senere sprogbrug. I en undersøgelse af amerikanske børn fra 13 til 36 måneder fandt man nogle nedslående, men ikke helt uventede sammenhænge: I familier med højt uddannede forældre hørte barnet i gennemsnit godt 2100 ord i timen. I en familie i arbejderklassen hørte barnet ca. 1250 ord, og hos forældre på overførselsindkomst var ordmængden nede på godt 600 ord i timen. Det giver noget at arbejde med rent socialpolitisk.

Hvad undersøgelserne dog også viste, var at kvaliteten af ordvekslingen var lige så vigtig, det vil sige, at barnet inddrages og udfordres. I samme forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at ord hørt i samtale sidder betydeligt bedre fast, end dem der høres som envejskommunikation fra iPad’en. Men der er masser af andre elementer, der spiller ind for eksempel barnets nummer i søskendeflokken og barnets søvnmønster.

Sprogvinduet rummer meget andet om barnets sprogtilegnelse, og der er mange forslag til, hvordan forældrene kan skabe et godt sprogmiljø for barnet. Bogen er let og hyggelig læsning med illustrationer og forfatterens egne eksempler med eget og andres børn.

Sprogvinduet

Guiden til dit barns sprogudvikling

Justin Markussen-Brown

Illustreret af Shannon Markussen-Brown

296 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby