Danmark er et af de lande der har mest it pr. elev i undervisningen i folkeskolen, men som vi ved, har det ikke givet danske elever specielt høje placeringer i internationale undersøgelser. Den foreløbige konklusion er da også, at it alene ikke skaber dygtigere elever. Men kombineret med en fokuseret indsats fra lærerne kan det måske se anderledes ud.

It-didaktik i teori og praksis tager fat i blandt andet de fire elevpositioner i Forenklede Fælles Mål: Eleven som kritisk undersøger, som analyserende modtager, som målrettet og kreativ producent, som ansvarlig deltager – og beskriver med eksempler hvilke udfordringer eleverne oplever, og hvordan de kan støttes.

Ifølge Anthony Giddens er vi ofte tvunget til at foretage usikre og individuelle valg. Vi tror ikke længere på eksperten men søger på nettet for at finde en anden ekspert der siger noget andet, som vi hellere vil høre. Søgemaskinerne giver os en filtreret adgang til en afgrænset boble, idet de søger at møde brugerne som individualiserede forbrugere fremfor som borgere i et fællesskabende demokrati, og det forbedrer ikke vores mulighed for gode valg.

En kritisk indstilling til information fra nettet er en nødvendighed. Flere kapitler understreger vigtigheden af, at eleverne lærer at analysere, vurdere, perspektivere. Det omfatter opmærksomhed på, hvem der skriver, hvordan der skrives, hvorfor der skrives, og samtidigt er det praktisk at kaste et blik på modaliteten: hvilke midler der anvendes.

It er et effektivt værktøj men kun et værktøj, som det fremgår af eksempelvis et langt kapitel om skolen, Las Montanas, hvor brugen af it 1976 – 2010 beskrives. Her er konklusionen forventeligt, at selv en meget høj andel af bærbare computere blandt eleverne ikke forhindrer, at skolen ligger lavt i undersøgelser af elevkompetencer.

I kapitlet om eleven som målrettet og kreativ producent beskriver en case om, hvordan en gruppe elever laver en sangtekst om til en musikvideo og med god udnyttelse af ideer får skabt et vellykket produkt, mens et andet hold fra samme klasse klarer sig mindre godt og går i stå allerede under udarbejdelse af storyboard. Uagtet læreren er meget opmærksom på holdet og yder dem god støtte, oplever de ikke projektet som meningsfuldt og har svært ved at fastholde fokus.

De efterfølgende overvejelser går på de store krav til it-brug, til elevernes samarbejde og til fagligheden hos den lærer der står for projektet. Især lægges der vægt på, at opgaven skal være meningsfuld for eleven. Her kan undervisning med storyboard og rollespil, der ofte opfattes som meningsfuldt, inddrages. It giver bedre mulighed for at simulere og kan blandt andet her finde sin berettigelse.

Bogen har et højt informationsniveau, og der gode begreber til brug for lærere og elever. Det ville have været praktisk med et stikordsregister.

It-didaktik i teori og praksis

Elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen (red.)

188 sider

Dafolo, Undervisning og læring

Udgivet: 2016

Birte Strandby