Den digitale udvikling og dermed informationshastigheden stiger voldsomt og påvirker os på alle niveauer: globaliseringen, vores måde at være sammen på, vores indkøbsvaner og naturligvis også vores arbejde. Og dem der har levet med digital udvikling hele deres liv har andre forventninger og holdninger, end dem der er født før den digitale udvikling tog fart. Det gælder især unge under 28 år, og det er dem Søren Schultz Hansen kalder digitale indfødte.

De er interessante, fordi de nu strømmer ud på arbejdsmarkedet og stiller nye krav til ledelse og organisation. De forskyder rammerne og realiteterne for ledelsen, fordi de ikke adskiller det virkelige og det virtuelle, grænseløsheden mellem det private og det offentlige og mellem arbejde og fritid er et naturligt udgangspunkt, og de er – med forfatterens ord – i højere grad til tide end til stede. Hermed fødes et nyt begreb: Tiltideværelse, at være i tiden fremfor at være fysisk til stede.

Bogen er skrevet på baggrund af kvalitative danske studier af de digitale indfødte på job, og de melder ud at de i stedet for den årlige medarbejderudviklingssamtale foretrækker øjeblikkelig anerkendelse – et ’like’ på facebook. Der er en forventning til at feedback gives og fås konstant også ved mindre opgaver. Kvantitet fremfor kvalitet.

Også opgavernes struktur ændrer sig, og man sigter i mindre grad på det endelige mål og i højere grad på processen. Rammerne for de unge skal stadigt være der men må gerne ændres undervejs.

Længere uddannelsesforløb på arbejdet har ikke længere samme tiltrækning, fordi tidshorisonterne er anderledes, og en specialisering har måske mistet sin betydning, når man er færdig med uddannelsen. Desuden planlægger de digitale indfødte sjældent at blive i jobbet i mange år fremover, hvorfor såvel kurser som muligheden for bonusser skal anvendes med overskuelige tidsfrister: Klart, kortsigtet, konkret og kontekstuelt.

Bogen har gode bud på, hvordan ledelse gribes an overfor de unge medarbejdere, hvad det løsere, mere skiftende forhold til arbejdet betyder for identiteten.

Søren Schultz Hansen

212 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 25.03.2015