En lille low carb low fat guide der let, underholdende og nogenlunde sandfærdigt fortæller om den danske folkesjæl, som den ser ud for tre engelskfødte, de to af dem indvandrere i Danmark.

Det er interessant at se, hvad andre nationer opfatter som danske værdier, og måske er det ikke det samme som det danskerne selv opfatter som essentielle værdier. Eksempelvis nævnes, at danskerne skulle gå særligt op i miljø. Det holder måske når det gælder genbrug, udvikling af vindkraft, solenergi og separation af kloak- og regnvand, men de fleste danskere finder det fuldt ud acceptabelt at starte en bil pr. mand også over korte afstande.

Til gengæld har forfatterne godt fat i Grundtvig og folkehøjskolerne, om end Grundtvigs indflydelse lidt skødesløst gengives i en ordøkonomisk pixiudgave. Et andet emne der får særlig opmærksomhed er danskernes begejstring for sommerhuse, kolonihaver og både, ligesom ølentusiasmen når særlige højder i det lille kongerige. Derimod må det betragtes som en generalisering, når det hævdes at ethvert hus har sin egen nisse, der dukker op ved juletid.

Humor er for ældre danskeres vedkommende forbundet med slapstick, Dirch Passer og Storm P., mens der angiveligt aldrig er virkeligt satiriske og ondskabsfulde angreb på kendisser. Dette sidste antyder måske, at denne del af teksten ikke er omfattet af den seneste revision, siden Facebooks grumme eksempler på personangreb ikke er omtalt.

Og så en kuriositet:

In order to change an electric light bulb you must be a fully educated electric light bulb changer.

Baggrunden for denne påstand er, at forfatternes opfatter danskernes forhold til fagforeninger som meget ufleksibelt.

Itll cost you a fortune to have a light bulb changed, but you’ll get a beautiful job.

Er vi virkelig en nation af ufleksible eksperter?

Helen Dyrbye, Steven Harris, Thomas Golzen

90 sider

Xenophobe’s guides

Udgivet: 1997, sidst revideret 2015