Ole Bjerg har skrevet en efterfølger til sin bog fra 2013: Gode penge – Et kontant svar på gældskrisen, hvori han beskrev gældskrisens anatomi. Allerede dengang havde han en relativt enkel løsning på problemet:

Øjeblikkelig inddragelse af bankernes ret til at lave penge og krav om et bankvæsen med fuld reserve: Det vil sige, at banken ved långivning overfører beløbet til Nationalbanken, der så låner pengene ud til den borger eller virksomhed, der måtte have lånet behov. Det vil betyde, at banken kun kan udlåne penge, som den råder over.

Det er denne ide der udvikles i Vores penge i vores bank. Helt konkret skal Nationalbanken ikke blot have monopol på produktionen af kontanter men også på fremstillingen af elektroniske penge. Det vil betyde, at bankerne ikke længere skabe nye kreditpenge, de kan ikke udlåne mere end de råder over, og dermed er de hver for sig at betragte som enhver anden virksomhed.

Hermed undgår man risikoen for kædereaktioner ved en banks fallit, og dermed også, at staten skal gå ind og dække bankens underskud, og således får Nationalbanken og demokratiet de pengepolitiske redskaber tilbage og kan styre pengemængden i samfundet.

Baggrunden for løsningsmodellen uddybes i Vores penge i vores bank. Herudover får vi lidt historieundervisning dels i anledning af Nationalbankens forestående 200-års fødselsdag, og dels fordi behovet for en pengereform nu er det samme som det var i 1818.

En af de med tiden opståede komplikationer er den tætte sammenhæng mellem gæld og penge i omløb: Hvis vi begynder at nedbringe vores gæld, kommer der færre penge i omløb, det medfører økonomisk ustabilitet og højere arbejdsløshed. Nationalbanken er den eneste bank, der kan lave nye penge uden at sætte ny gæld, hvorfor det netop er Nationalbanken der bør have eneret til netop denne mulighed.

Ole Bjerg argumenterer overbevisende for sin 2018-bankreform. Der kan blive lidt diskussioner med EU, men hvis man læser interview i Politiken fra den 17. maj, kan man se, at det har Ole Bjerg også et svar på.

Det lyder altsammen som sund fornuft, og så afsluttes der med et tilbud til trængte landmænd: Staten overtager gæld og jord og udlejer jorden til landmanden. I en bibemærkning nævner forfatteren, at en ny økonomisk frihedsgrad dermed vil muliggøre omlægning til mere bæredygtige landbrug.

Vores penge i vores bank

Krisen, Danmark og Nationalbanken

Ole Bjerg

144 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby