Og da har i rigdom vi drevet det vidt,

når få har for meget og færre for lidt.

Succeshistorien om den danske velfærd

Danmark kan stadigt bryste sig af en fantastisk velfærdsordning. Vores samfund hjælper dem, der har brug for det, studerende, pensionister, midlertidigt arbejdsløse, og vores sundhedssystem hjælper alle.

Især kan vi sætte vores velfærdsstat i et godt lys, hvis vi sammenligner med USA, hvor sundhedsforsikringen oftest følger jobbet, og det kan være ruinerende dyrt at sende sit barn på college. Vi kan glæde os over velfærdsstaten, over ligheden og tilliden til at institutionerne vil os det bedste. Til gengæld betaler vi meget i skat – chokerende meget i forhold til amerikanerne, men det ka vi godt leve med, fordi vi tror på, at pengene bruges fornuftigt og til gavn for alle. Vores institutioner er ikke korrupte eller under mistanke for svindel. Eller, det har de ikke været, lige nu er tilliden til SKAT ikke helt uden skår.

Vi kan også godt lide vores velfærdsstat, fordi den giver os noget tilbage. Vores børn har adgang til uddannelse, vi kan få støtte, hvis vi bliver ledige, og vi kan få hjælp, hvis vi bliver syge. At vi har fået reduceret kontanthjælpsloftet og dermed ikke længere støtter de fattige helt så meget, er en bekymrende, usolidarisk tendens.

Carsten Jensen gennemgår kort velfærdsstatens historie, herunder hvordan arbejdsmarkedets partnere fandt hinanden uden politisk indblanding. Vi har meget at takke den unge arbejderbevægelse for, selv om det de seneste år er blevet vanskeligere at få øje på formålet med fagforeningerne.

Med til beretningen om velfærdsstaten hører naturligvis den knap så lykkelige beretning om den stigende ulighed, om kontanthjælpsloftet der har gjort 11.000 børn fattige. Kontanthjælpsloftet skal få flere i arbejde, men i Danmark er der på grund af de teknologiske landevindinger forsvundet flere hundrede tusinde ufaglærte jobs, og for nogle – især enlige forsørgere – er situationen bare forværret. Går det som den liberale del af den nuværende regering ønsker, så bliver det hver mand sin lykke, og så er det slut med solidaritet, lighed og tillid.

Velfærd bør læses af alle, især dem med politiske ambitioner.

Velfærd

Tænkepauser

Carsten Jensen

60 sider

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby