I ‘Værens domesticering’ foreligger fem essays, der ikke tidligere er blevet oversat til dansk. Peter Sloterdijk lægger sig som filosof tæt op af Martin Heideggers tanker om ’væren’ og diskuterer dem i en mere nutidig sammenhæng, da eksempelvis genteknologi har udfordret synet på Væren. Grænsen mellem videnskabelige fakta og spekulationer om Væren bliver meget tynd og enkelte steder bliver der fremsat videnskabelige påstande, som er skåret meget skarpt, men uden referencer eller bund i videnskab. For eksempel idéen om fødselstraumetypiske seksuelle og religiøse perversioner, der lader til at være grebet ud af den blå luft.

Det er tydeligt i forordet, at Steen Nepper Larsen og Mads Lund Mikkelsen har syntes at disse tekster manglede på dansk. Værens domesticering er et uddrag og der forekommer mange referencer til dele af den originale Værens domesticering, der ikke er oversat. Projektet virker ambitiøst, men også som om det er tvunget ned i det muliges ramme og derfor fremstår bogen underligt uforløst. Teksterne er udvalgt for deres særegne slidstyrke og der er ikke umiddelbart nogen rød tråd, der binder det hele sammen hvilket kunne have været elegant.

Rent redaktionelt er der begået nogle lidt underlige valg med hensyn til noter – der er fire typer: fodnoter, slutnoter, oversætternes noter og mini-leksikon over Heideggerske begreber. Fodnoter og slutnoter flyder til tider sammen. Det er ikke tydeligt hvorfor noget er endt det ene eller det andet sted. Oversætterne har gjort sig nogle gode tanke om ordvalg, og alligevel virker begrebet ’keren sig om’ vildt irriterende.

Selvom sproget er tungt og stoffet til tider utilgængeligt, så dukker der alligevel enkelte skarpe observationer om det suveræne subjekt som en forestilling og derved uundgåeligheden af relationer og kontekst.

Dette er ikke en indgang til hverken den filosofiske antropologi eller Peter Sloterdijk. Det er bestemt en fordel som minimum at være bekendt med Heideggers idéer om Væren og sproget som Værens hus.

Værens domesticering

fem essays af Peter Sloterdijk

– udvalgte tekster om menneskerugekasser, skindød tænkning og antropoteknik

Udvalgt af Steen Nepper Larsen og Mads Lund Mikkelsen

Oversat af Lars Christiansen og Mads Lund Mikkelsen

274 sider

Mindspace

Udgivet: 2022

Freja Gam Østergaard