Vi tror, fordi vi lever, og vi lever, fordi vi tror.

Religionerne kan sætte ord på menneskets behov for at tro, derfor har vi dem – religionerne. Tro kan bringe ro og klarhed, tage lidt af ansvaret og dermed frustrationerne. Tro er et basalt grundvilkår, vi er nødt til at tro på det der er større end os selv. Der kan medfølge tvivl og ærgrelse, men troen kan også blive en sovepude, fordi man har tillid til, at andre/Gud har styr på det.

Denne lille bog rummer en hurtig gennemgang af tro og troens betydning tidligere og nu. Modsat manges forventninger om at det moderne samfund og den stigende velstand ville få religionens rolle til at forsvinde, er dette langt fra tilfældet; men troen har måske flyttet sig, når virksomhedsledere i medierne bliver stillet til regnskab for deres tro på markedets fremtid og bedt om at profetere om udviklingen på finansmarkederne.

Ifølge forfatteren har medierne og markedsøkonomien overtaget en del af af troens rolle, i et troens rum opstået i samspillet mellem medier og markedsøkonomi og baseret på traditionelle religiøse begreber som frelse, tro, fremtid og tillid.

Bogen rummer også plads til korte tilbageblik på Paulus, Augustin og Luther og deres forhold til tro. Karl Marx betragtede religion som en kompensationsfantasi der indskrænker evnerne til at tænke kritisk, og det kan man måske være enig i. For meget fatalisme gør os dovne og ukritiske.

Bogen omfatter interessante observationer om blandt andet Dawkins teori om, at troen er et biprodukt i den menneskelige evolution, og om det stigende antal kristne i Afrika angiveligt stigende på grund af tiltagende markedskapitalisme.

Tro er som de øvrige tænkepauser en lille godbid til nysgerrig overvejelse.

Peter Lodberg

Tænkepause

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: 07.12.2015