Omdømmet er afgørende for virksomheder, politikere og de fleste andre, og med denne lille lette guide får man fif til at forbedre det, genskabe det, og måske får man muligheden for at ændre en shitstorm til en shitbrise.

Titlen skovflåtmodellen refererer til skovflåtens udvikling fra det første diskrete bid til stor blodfyldt, sygdomsfremkaldende uhyre. Den samme udvikling kan gøre sig gældende med dårlig omtale.

Et godt eksempel er Bertel Haarders kommentar til den nye Thorning-regering på valgaftenen i 2011:

Hvis vi får en rød regering, håber jeg det bliver en løftebrudsregering. For Danmark kan ikke holde til de løfter, de har givet.

Som bekendt blev regeringen først og fremmest karakteriseret af de mange løftebrud, skønt de havde så meget andet på programmet. Forfatteren kalder Haarders kommentar for skovflåtens bid. Det var det der udviklede sig til en sygdom, en karakteristik der undergravede tilliden til regeringen. At regeringen desuden valgte at lægge vægt på andre emner og dermed ignorerede modtagernes/borgernes holdninger til løftebruddene, var en taktisk fejl

Som så meget andet begynder det med Aristoteles’ Retorik og de tre grundlæggende elementer i opfattelsen af afsenderen af talen/skribenten: Dygtighed, moral og velvilje. Begreberne er udførligt beskrevet, og Nebel understreger, at det er modtageren der bedømmer scoren. Moral er udlagt i en fleksibel udgave: det er ikke det samme ved pølsevognen ved banegården som på den Michelinbedømte restaurant. Og velvilje handler blandt andet om at svare på det, man bliver spurgt om.

Trods det beskedne antal sider kommer vi vidt omkring i retorikkens univers. Vi får udlagt storytelling og hvordan det kan bruges, vi får defineret en rigtig undskyldning, der omfatter ansigtstab for den undskyldende, fokus på modtageren og kapacitet til soning. Ydermere er der forslag til, hvordan man imødegår shitstorme, hvornår man kan overveje tavshed, og hvornår man skal gå ind i debatten. Under dette emne omtales også viralitet, og hvordan historier breder sig. Bogen slutter med flere interessante cases om hvordan blandt andre Bjarne Riis, Brian Holm, Lars Løkke Rasmussen har tacklet skovflåtens angreb med større og mindre held.

Den omhyggeligt beskrevne skovflåtmetafor virker lidt søgt, men ellers er der flere praktiske nyttegreb, og ny viden leveret med en vis underholdningsværdi.

Trine Nebel

Tillid hænger ikke på træerne

Styr dit omdømme med skovflåtmodellen

152 sider

Ajour

Udgivet: 13.03.2017

Birte Strandby