Spændende værk fra Francis Fukuyama, kendt for bogen The End of Times (1992), hvori han efter Murens Fald hævdede, at det liberale demokrati og markedsøkonomien var sidste led i de politiske systemers udvikling.

I sin nye bog sammenligner Fukuyama de politiske systemers udvikling med evolutionen. Vi begynder hos aberne og ‘survival of the fittest’ overført på opbygning af staten: Det system der fungerer, overlever.

I Europa grundlægges styringen med Worms-konkordatet fra 1122, hvor den nyvundne fred mellem kejser og pave skabte en balance mellem kongelig magt og religiøs tradition. Det gav grobund for senere opnåelse af liberalt demokrati, der smukt betegnes som ‘getting to Denmark’, uagtet englænderne var de første. Danmark står som et mytisk forbillede i sin egenskab af stabil, demokratisk, fredelig, succesrig stat med meget lidt korruption. Basalt for liberale demokratier er en stærk nationalstat, et fungerende retssystem og et ansvarligt styre, og det er Fukuyamas overbevisning, at religion aldrig står i vejen for opnåelse af dette, hvilket det arabiske forår vel er en bekræftelse af?

Det er en anden af Fukuyamas teser, at religion er grundlaget for lov og ret i Europa – og i Indien, hvor Brahmin-præsterne fastholdt kongerne i religiøse forpligtelser, hvilket på det nærmeste forhindrede regeringerne i magtudøvelse. Anderledes i Kina hvor Qin dynastiet i det tredje århundrede b.c. adskilte regeringsmagten fra den kongelige familie. Det skabte en meget magtfuld stat med et effektivt bureaukrati. Tilsyneladende er det også sådan i dag: Kinas magtfulde stat og Indiens kaos.

Historien slutter umiddelbart før den amerikanske og den franske revolution, og fortsættelse følger i bind II.

Francis Fukuyama

588 sider

Profile Books

Udgivet 2011