Ilse Sand er psykoterapeut MPF og tidligere sognepræst. Bogen ”Sig hej til din skam” er hendes ottende bog og bærer undertitlen ”En bog om at slippe frygten for at være forkert”. Ilse Sand er oversat til 24 sprog. Det er en letlæst fagbog, der beskæftiger sig bredt med emnet skam, selvværd og sårbarhed. 

Bogen ”Sig hej til din skam” henvender sig til alle med interesse for psykologi og selvudvikling. I bogen forklarer Ilse Sand hvad skam er. Følelsen af skam kan både være positiv og negativ. Nogle gange hjælper skamfølelsen os med at navigere og begå os i sociale sammenhænge. Men oftest vil skamfølelsen være hæmmende og negativ for vores selvværdsfølelse. Skam kan fx forårsage ensomhed. Derfor skal vi forstå den, så vi ikke gemmer os bag den. 

Med denne bog viser Ilse Sand, at der altid ér en vej ud af skamfølelsen. Hun hjælper læseren til at iagttage, forstå og håndtere følelsen af skam. På den måde kan man netop give slip på frygten for at være forkert og ens selvværd bliver bedre. Pointen i bogen er, at vi ikke skal adlyde skammen.

Bogen består af to hoveddele. Første del består af fem kapitler. Her ser forfatteren på, hvad skam er og hvad, skam gør ved os. Hun er fx rundt om skamfølelsens væsen og funktion i det første kapitel. Et af undertematikkerne er, at forklare forskellen mellem skam og skyld. Senere kigger Ilse Sand på det, hun kalder mismøder idet hun påpeger, at den kroniske skamfølelse vokser, når vi gentagne gange mødes forkert. En anden vigtig pointe, som belyses i kapitel tre er, at skam kan være en konsekvens af et hul i selvfølelsen. 

I bogens anden del, der består af fire kapitler, giver forfatteren en række redskaber til at tackle skammen. Ilse Sand påpeger, at der er tale om en ond cirkel, der skal brydes. Hun belyser, at man skal lære sig selv bedre at kende og gå helt tæt på sin egen skam. Et af værktøjerne er, at omgive sig med gode forbilleder fremfor mennesker, der får din skam til at blusse op. Det er fx vigtigt at se på sig selv med milde, empatiske øjne, sådan som Ilse Sand illustrerer i bogens sidste kapitel ni. 

Afslutningsvis er der et efterskrift og en test, der gør det muligt for dig at få indblik i hvor meget skamfølelse, du selv har at kæmpe med. Det efterfølges af en række gode råd til at komme konstruktivt videre i dit liv og evt. finde en hjælper, der kan støtte dig i processen med at gøre op med skamfølelsen. 

”Sig hej til din skam” er en lille letlæst fagbog, der dykker ned i en kompleks følelse, vi alle kender til. Skam er oftest en skjult og tabubelagt følelse. Med stor indsigt viser Ilse Sand os eksempler på, hvordan skamfølelse optræder. Teksten er krydret med små cases og eksempler fra virkeligheden, der gør det ekstra relaterbart. Ilse Sand bibringer læseren en lang række konkrete handlingsorienterede værktøjer til at tackle følelsen af skam. Meget skam kan vi komme til livs blot ved at se det i øjnene og tale om det. Forfatteren viser os hvornår, skam er hensigtsmæssigt, og hvornår det kammer over og bliver hæmmede for selvværdet, så man må ind og arbejdet med sig selv. 

Bogen er ikke kun nyttig i forhold til at forstå sig selv og egne følelser, den er også anvendelig i forhold til bedre at kunne forstå ens omgivelser og deres reaktioner. Bogen kaster lys over følelser og sårbarhed, så det er muligt at være mere opmærksom og støttende. Alt i alt er det inspirerende, lærerig og nyttig læsning fra Ilse Sands kyndige hånd. Læs bogen og få ny indsigt om dig selv og din omverden. 

Sig hej til din skam

En bog om at slippe frygten for at være forkert

Forfatter: Ilse Sand

Forlag: Gyldendals Forlag

144 sider. Hæftet.

Udgivelsesdato: 15. 1. 2021

Anmelder: Nønne Lønne Votborg