Dette er en bog til sagsbehandlere, og eksemplerne i bogen handler om netop denne faggruppe. Ikke desto mindre drejer det sig også om almen kommunikation, og der er megen fornuftig vejledning der kan anvendes af enhver der har med rådgivning og mennesker at gøre.

Hvordan ser det eksempelvis ud med magtfordelingen i samtalerne? Styrer man samtalen, hvis man taler for meget, skubber man ansvaret fra sig, hvis man ikke selv påtager sig det, og hvordan undgår man at begrænse mennesket på den anden side af bordet?

Grundpillerne i det sociale arbejde er individets værdighed, social retfærdighed, professionel integritet og medmenneskeligt ansvar. Det kan være en udfordring at fastholde disse værdier i en hverdag med mange modstridende krav, og her anbefaler forfatteren empowerment som en tilgang der kan støtte både sagsbehandler og borger.

Empowerment er baseret på inddragelse, indflydelse, indsigt og imødekommenhed, og det er hensigten med den tilgang at klæde borgeren på til handling i sit eget liv i erkendelse af, at borgeren selv har retten til at definere problem og løsning.

Empowerment tager udgangspunkt i kontrolcirklen der skelner mellem det vi ikke kan ændre, det vi kan ændre, og det vi har indflydelse på.

Det er i princippet i overensstemmelse med alkoholikeres Serenity Prayer, der da også er nævnt i bogen (og i ganske mange andre bøger): God give me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.

Lovgivningen kan man ikke umiddelbart flytte på, og ledelsen kan det tage tid at bearbejde, så det gælder om at bruge krudtet, hvor det gør gavn i stedet for at blive frustreret over det man ikke kan gøre noget ved. Derfor skal man kende sit råderum, og tage ansvaret for kontakten og for det sprog der anvendes i kontakten. I forbindelse med sproget tilbyder bogen en kort liste med udtryk der med fordel kan flytte på magtforholdet. Sproget er også interessant behandlet i den norske ‘Ord er makt‘.

Med til den gode sagsbehandlers projekt hører afklaringen af værdier, som det gør det indenfor ledelse, indenfor pædagogik og andre områder. Til det med værdierne findes der forskellige reflektionsøvelser i bogen, der kan bidrage til sagsbehandlerens vurdering af egen situation og udviklingsmuligheder.

En del af stoffet ville man nok forvente, at sagsbehandleren kendte på forhånd, men der er gode teknikker der kan gøre arbejdet lettere i hverdagen.

Sagsbehandler på rette kurs

Kompasset til empowerment og integritet

Katja Balslev Nielsen

255 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2016

Birte Strandby