Der er sket en stigning i mistrivsel blandt unge mennesker i Danmark. Mistrivslen omfatter søvnproblemer, angst, stress, ensomhed. Erfaringsmæssigt ved man, at psykiske problemer i barndom og ungdom kan medføre problemer i voksenlivet, så der er flere grunde til at forsøge at gøre noget ved problemerne med det samme.

Det er hensigten med bogen at give unge mennesker redskaber til at blive mere modstandsdygtige – resiliente. Her er det nødvendigt at styrke den unges sociale færdigheder, selvværd, faglige motivation og strategier til at agere hensigtsmæssigt. De konkrete problemer kan eksempelvis være, at den unge har en dysfunktionel familie, vanskeligheder med at følge med i skolen, koncentrationsbesvær, måske lav socioøkonomisk status eller andre problemer. Nogle unge har en støttende omgangskreds eller familie, god kontakt til gode lærere eller måske generelt en positiv selvopfattelse og forhåbninger for livet, men hvordan hjælper man dem der ikke har det?

Forfatterne kommer ind på kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og andre veje til det selvregulerende unge menneske. Det er lidt banalt og lidt for almindeligt, at historien om den gamle cherokeeindianer der fortæller sit barnebarn om de to ulve, den gode og den onde, der kæmper inde i os, men historien er naturligvis fin til at understrege, hvad den unge skal sigte på i sit udviklingsarbejde.

Der er forslag til, hvordan den unge kan arbejde sig frem mod en udvikling med eller uden støtte. Der lægges vægt på mestringsoplevelser og rollemodeller, og efterfølgende er der en mere specifik model, man kan gå frem efter, og en række konkrete øvelser der understøtter formålet: at gøre den unge mere resilient og mere velfungerende, herunder skemaer til udfyldelse, hvor den unges reaktion i bestemte situationer noteres sammen med forslag til en mere hensigtsmæssig reaktion. To cases – om Sofie og Valdemar – viser hvordan modellen bruges effektivt.

Det er en fin guide til den sårbare unge, især fordi den tager udgangspunkt i den unges konkrete situation: er problemerne værst i klassen, i hjemmet eller? Og formålet er så også den unges udvikling, uden hensyntagen til om lidelserne – søvnproblemerne, stressen, tristheden – er forårsaget af problemer i det nærmeste miljø, eller om de kunne tænkes at være forårsaget af dagens fremtidsudsigter, der med klimakrise, biodiversitetskrise og krig generelt er noget mørkere, end de var for tyve år siden. Hvis manøvren virker, er der flere til at slås for klima og miljø og en lysere fremtid, omend det stadigt kan give vanskeligheder i familiesammenhænge, hvis familien ikke anerkender de nævnte problemer. Det bedste i ‘Sårbare unge’ er den konkrete tilgang, der gør brug af bogen til en mulighed for alle.

Sårbare unge

Mentaltræning til positiv udvikling, motivation og selvværd

Line Spicker & Frank Rothstein

96 sider

muusmann Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby