Der er bid i Bidstrup, der denne gang leverer en skræmmende science fiction, eller er det en fremskreven model af vores egen verden?

Verden er opdelt i to, dels er der 200 svævebyer, Berlin Sky, New York Sky, Mexico City Sky og hovedbyen: Urban Immortalis, og dels er der vores gamle jordklode, Terra. I svævebyerne bor udviklingen og de udviklede. Her er levealderen særdeles høj, over 100 år. På Terra arbejder man for at skaffe føde til indbyggerne i svævebyerne. Det er et hårdt liv, og levealderen ligger på 50 år.

Kontrollen med Terra er streng, og hvis nogen af distrikterne trues af overbefolkning, smider man en bombe. Og hvis nogen i svævebyerne mangler organer, så sender man ‘høstere’ til Terra for at hente dem. Beboere på Terra gør jævnligt oprør mod det siddende regime, mentorratet og deres leder højmentoren, men det flytter ikke meget på tingenes tilstand.

Og nu er det så ved de tider, at en ny højmentor skal vælges. For at være fit for fight skal den nye kandidat gennem en kirurgisk foryngelsesproces, det vil sige, han skal have udskiftet alle organer. Det kniber med at finde passende match, men endelig finder man tre personer der kan levere de nødvendige organer. En gammel mand der ønsker at dø, en ung New Yorker-dreng der netop har gennemgået den sidste test for at kvalificere sig til sin drømmeuddannelse, og en ung, sej pige fra Terra. Cheflægen Shoan skal stå for den planlagte operation, der slet ikke kommer til at forløbe som planlagt, men tværtimod udvikler sig til en kamp mod tyranniet. De sidste sider dyrker spænding, tragedie og uhygge – og en uventet magtovertagelse.

Især er det uhyggeligt, fordi Bidstrups nye univers ikke er så langt fra vores nuværende, eksempelvis har man i svævebyerne test i skolen fra etårsalderen til man er 17, og man har fundet en effektiv løsning på det nuværende europæiske problem med en omvendt alderspyramide. Nødvendigt, når nu man kan blive så gammel; og så har man øvelsen med organdonation på den hårde måde. Uligheden manifesterer sig ved den opdelte verden og ved det uimodsigelige hierarki der styrer denne verden.

Reservedelens by er grufuldt velgennemtænkt.

Lise Bidstrup

Reservedelene by

318 sider

Høst & Søn

Udgivet: 10.08.2017

Birte Strandby