Hjælp til selvhjælp for den moderne leder skrevet af en erfaren mand på området. Jens Moberg indleder med at begrunde behovet for ændring i det gammeldags ledelseshierarki, med at verdens store vanskeligheder – klimaforandringer, afhængighed af fossile brændstoffer – som bekendt kræver omstillingsparathed, der muliggøres med fladere organisationsstrukturer og uddelegeret ansvar. At uddelegere ansvaret betyder ikke at slippe det, men er der en selvmodsigelse i, at forfatteren bibeholder dele af hierarkiets gamle chefrolle for at fungere som medarbejdernes faste klippe?

Nødvendige egenskaber for en leder (og også klædelige hos ikke-ledere) er nærvær, integritet, mod, ydmyghed, ambition og stamina (= is i maven/udholdenhed). Her er ikke den store forskel fra lignende bøger, men der er flere glimrende eksempler på god og dårlig ledelse.

Bogen er udmærket opbygget og rådene indlysende gode omend set før. Flere samfundsansvarlige indslag sætter lederrollen i perspektiv:

…mennesker vi har svigtet, fordi vi har taget retningen og ambitionen fra dem. Det er tragisk for dem og ærgerligt for samfundet.

I slutningen er der et afsnit om verdens efterhånden mest berømte pyramide: Maslows behovspyramide, men det er forsonende at den her anvendes til en diskussion af motivation/gulerod i forhold til den enkelte medarbejder, ikke mindst efter at Pink (Motivation, bogvægten.dk) har fastslået, at penge ikke er den ultimative belønning.

Der er øvelser til den potentielle/nybagte leder: Hvordan går det med at tage upopulære beslutninger, kan man holde fokus trods pres, og er ledelsen skalerbar, dvs. kan man kan man lede 24 personer lige så godt som seks?

Enkelte personlige og lommefilosofiske betragtninger forekommer unødvendige, ellers overskuelig og umiddelbart anvendelig.

Personlig vækst – hjælp til din udvikling som leder

Jens Moberg

i samarbejde med Annemette Schultz Jørgensen

292 sider

L&R Business

Udgivet: 2011

Birte Strandby