To spændende mennesker vil i denne fælles bog give et indblik i metoder til personlig udvikling. Udgangspunktet er deres personlige erfaringer fra deres professionelle og private liv. Resultatet er indbydende og lettilgængeligt, men desværre ikke dybdegående.

Christian Stadil er kendt som en erhvervsleder, der har relanceret sportsmærket Hummel med et socialt engagement gennem sponsorater af f.eks. det afghanske fodboldhold. Sofia Manning er kendt for en række udgivelser om coaching. Stadil og Manning er også kendt som medlemmer af Go’ morgen Danmarks karrierepanel.

Karma beskrives i bogen som handling og med baggrund i deres fælles interesse for personlig udvikling og buddhisme kommer forfatterne med en række bud på, hvilke handlinger der skal til for at du kan blive den, du troede du skulle være.

Forfatternes mål er ikke at levere et selvudviklingsfix, men at medvirke til at den enkelte starter en proces som udvikler dem som mennesker. I bogens ti kapitler får læseren indblik i metoder til at se på sit liv. Dette gøres i en let tone, hvor korte beskrivelser af principper krydres med konkrete øvelser og personlige anekdoter.

Gennem bogens kapitler stifter læseren kendskab til en række centrale områder kendt inden for personlig udvikling:

I kapitlerne Livet er en fest – og du er inviteret, Slut fred med dine følelser og Lad ikke skyggerne styre dit liv sættes der fokus på, at det der skal motivere til at starte på en personlig udvikling er, at du vil kunne nyde livet mere end du gør i dag. Manning og Stadil mener, at selv om processen kan være krævende, så får du en fornyet nysgerrighed på andre mennesker – og man sagtens kan have det sjovt imens.

Flow er en himmelsk oplevelse og Lykken bor i nuet gør op med vores fokusering på fortiden og fremtiden og kommer med forslag til, hvordan Flow og meditation vil hjælpe os til at være mere tilstede i nuet.

I de tre afsnit Lev et liv i lidenskab, Glem forventningerne og følg dit hjerte og Genopfind dig selv, er hovedbudskabet at, hvis vi beskæftiger os med vores lidenskaber og ikke lader os bestemme af forventninger vil vi blive lykkeligere.

Vi har brug for hinanden pointerer hvordan mennesker påvirker hinanden. Når du giver noget ud, vil både du selv og andre nyde gavn af det du er og kan.  Christian Stadil fortæller i dette kapitel lidt om nogle Hummels mere kontroversielle initiativer og hvilke tanker der ligger bag.

Med den lidt dystre overskrift Døden er en læremester afsluttes bogen med budskabet om, at først når vi har accepteret, at vi en dag skal dø, vil vi være i stand til at leve vores liv i nuet.

Det der adskiller Personlig Karma fra mange af tidens andre selvhjælpsbøger, er vægtningen af de personlige beretninger. Beskrivelserne af forfatternes egne erfaringer er bogens styrke, men desværre også den svaghed.

Personlig karma – det er aldrig for sent at blive den, du troede, du skulle være

Forfattere: Sofia Manning og Christian N. Stadil

Forlag: Gyldendal.

Udg.: 2011
Anmeldt af Nana Marie Pedersen