Femårige Oliver er på udflugt med børnehaven til Naturpark Åmosen. Han falder i søen – og bliver hevet op af en stenaldermand, Bjørn. Børnehaven og de to pædagoger er pist væk.

Bjørn og hans fire jægere tager Oliver med til deres landsby. Her vækker hans tøj ægte opsigt. Alle i landsbyen undrer sig meget over hans tøj, for hvad er bomuld, og hvad er gummi. Oliver er heller ikke helt sikker på, hvad han skal svare, for det plejer at være hans forældre der køber hans tøj, men hvordan forklarer man køb og penge?

I det hele taget undrer landsbyens beboere sig meget over alt, hvad Oliver fortæller. Til gengæld betragter Oliver med nysgerrighed de mange ting der foregår i landsbyen, en hugger i flint, en renser skind. Efter et par dage som tilskuer deltager Oliver i nogle af pligterne, og trods sin unge alder kommer han med på jagt med bue og pil. Han har ikke de store vanskeligheder med at blive sendt 4.000 år tilbage i tiden. Og senere kommer han naturligvis tilbage til nutiden igen.

Her er flotte helsides tegninger, enkle og samtidigt informative. De giver et fint indtryk af miljø og personer. Teksten er ret massiv, og taget i betragtning at hovedpersonen er fem år gammel – og at bogen er henvendt til meget unge læsere, kan teksten virke voldsom. En voksen oplæser – eller gruppearbejde om stenalder og våbenproduktion i flint – vil nok kunne hjælpe på formidlingen. Billederne i sig selv fortæller en god del af historien, men ellers er der et vist misforhold mellem tekst og målgruppe.

Oliver i oldtiden

Jægerstenalderen

Andreas Valentin Wadskjær

64 sider

Brændtpunkt

Udgivet: 2020

Birte Strandby