Coffee table bog med lækkert layout, udfordring af skrifttyperne og hyppige fotografier. Det samlede resultat er en hurtigt læst bog, der dertil er meget hyggelig, fordi den præsenterer en række let overkommelige forslag til, hvordan man kan spare og dermed styre sin økonomi og få råd til flere sjove ting. Der er også et beskedent element af bæredygtighed, men det udvikler sig ikke: En foreslået, mulig besparelse på 30.000 årlige kroner, udløser straks ideen om en større bil, skønt andre råd netop af klimamæssige hensyn omhandler en reduktion af bilkørsel.

I det hele taget er det beskedne og i stort omfang allerede kendte forslag, der fylder mest i bogen. Hvem har ikke hørt om at undgå madspild og genbruge tøj, for slet ikke at tale om at sy en knap i fremfor at kassere tøjet? Eller fordelen ved generelt at indkøbe dyrere og bedre ting og gøre mere ud af vedligeholdelsen af samme?

Alligevel er der flere gode ideer og henvisninger til nye relativt ukendte hjemmesider samt fantasifulde madopskrifter, der tager højde for anvendelse af gårsdagens rester. Der er forslag om skift af bank og forsikringsselskab, en manøvre der angiveligt kan udløse en 25%s reduktion i forsikringsudgiften, hvis man har flere forsikringer end de lovpligtige, ligesom der er ganske megen tekst om de gratis glæder, og hvordan man finder billige koncerter og teaterture, og hvordan man kan bruge naturen. Det er alt sammen udmærket, velkendt og afprøvet, men ikke noget der formindsker hverken køtiden på Helsingørmotorvejen og den medfølgende spildtid eller gør noget særligt for miljøet. Tværtimod er anbefalingen af Nettotilbuddene jo et skub i modsat retning, dels fordi man ofte kører efter tilbuddene og dels fordi fravalg af de mindre butikker medfører en butiksdød, der kan være katastrofal for Udkanten og i stedet skabe behov for lange køreture for at få dækket basale behov.

Af andre bøger der berører den enkeltes forhold til egen økonomi kan nævnes Fra gæld til glæde, Pris eller poesi.

Trine Baadsgaard

192

Gyldendal

Udgivet: 01.09.2014

Birte Strandby