En biografi fortalt fra komponisten Rued Langgaards egen synsvinkel. Romanen formidler smukt Rued Langgaards særhed og hans trængsler. Lidt vanskeligere er det for bogen at overbevise læseren om hans genialitet som komponist, den kan dårligt gengives på papir. Her er måske et oplagt emne for en e-bog med links til de musikalske stykker, der måtte kunne understrege den omtalte genialitet.

Rued er barn af musikalske forældre, og de er enige om hans genialitet. Resultatet bliver dels meget positivt, at Rued sætter sin kunst højest i verden, selv om den langt fra er det der efterspørges i den musikalske verden. Dels har deres fokusering på hans musikalske talent den følgevirkning, at han selv udvikler sig til at være en slags arrogance-autist, fuldstændig uinteresseret i andre mennesker eventuelle følelser og socialt handicappet. Da Titanic synker og folk omkring ham begræder katastrofen, tænker Rued, at det ikke berører ham, da han jo hverken er skibsreder eller assurandør, og ved første verdenskrigs afslutning glæder han sig over, at grænserne åbnes, så hans musik ikke længere er indespærret i dansk middelmådighed.

Det er også en historisk roman, og der er masser af velkendte skikkelser, Bodil Ipsen, Siegfried Wagner, ’de skrækkelige Brandes-brødre’ og dødsfjenden Carl Nielsen med hans ’fynske Nielsen-idyl’, men Rued er så langt væk fra resten af verden, at kun forfatteren Tom Kristensen kommer at spille en lille rolle.

Rued bruger sit liv på musik, og hos hans forældre og ham selv er der ingen tvivl om, at det er hele formålet med tilværelsen. Han oplever en ungdomsforelskelse, men indgår senere ægteskab med sin husholderske af forskellige praktiske årsager – om præstens vielsestale tænker han: Det er selvfølgelig en omgang sentimentalt sludder, og om sin hustru, at jo mindre hun siger, jo bedre og: Hun har med årene lært ikke at gå i vejen for ham.

Hans indstilling giver ham ikke mange venner, og hans musik virker ej heller inspirerende på alle, så han får aldrig helt den anerkendelse som hans kompositioner måske burde give ham, men forhåbentligt kan biografien åbne for en større interesse.

Når solen er begravet – En roman om Rued Langgaard

Bodil Steensen-Leth

240 sider

Gyldendal

Udgivet: 11.03.2014

Birte Strandby