Når corona-hjælpepakkerne til erhvervslivet slipper op, er vi så i gang igen, eller er der risiko for en bølge af konkurser? Og hvad kan vi gøre for at modvirke den tendens? Det har Andreas Pinstrup Jørgensen et bud på: medarbejderejede virksomheder.

Angiveligt stiger salg og produktivitet mere i medarbejderejede virksomheder end i konventionelle virksomheder. Medejerskabet kan have mange former: Er det ledelsen, der ejer 10 %, eller er det alle medarbejdere der tilsammen ejer 100 % af virksomheden? De virksomheder der vækster mest, har bredt medejerskab, involvering af alle medejere i beslutning om strategi og ledelse og tydelig indflydelse.

Forfatteren tager udgangspunkt i en række nye undersøgelser. Nogle viser, at de meget store og de meget små medarbejderejede virksomheder udviser størst stigning i salg og produktivitet, mens de mellemstore ikke afviger specielt meget fra almindelige virksomheder. Det viser sig at skyldes kundekontakten, der selvsagt er stor i meget små virksomheder, og også i de store når disse har mange afdelinger.

Kritikere af medejervirksomheder har sædvanligvis fire indvendinger: Der kan være en  tendens til frihjulsproblematik, det vil sige en tilbøjelighed til at overlade arbejdet til kollegerne. Desuden har medejervirksomhederne vanskeligt ved at fyre ved indskrænkninger – skal man fyre sig selv? Ydermere er der en risiko for, at virksomheden reagerer forkert på markedssignaler, og en tendens til at spare for lidt op og rejse for lidt kapital til investeringer, alt i alt en risiko for, at medejere/ansatte alene fokuserer på egne fordele. Det er der også lavet undersøgelser af, og her er en direkte sammenhæng mellem virksomheder, hvor medejerne har reel indflydelse, og dem hvor medejerskabet begrænses til medarbejderaktier og en generalforsamling. Virksomheder med reel indflydelse på strategi og større beslutninger ser en meget høj grad af motivation hos medejerne.

Allerede i 1970’erne bragte Socialdemokratiet noget lignende på banen: Økonomisk demokrati. Det vandt trods de gode intentioner aldrig rigtigt gehør, og nu er Danmark bagud i forhold til andre lande i Europa og Japan, men måske er coronakrisen netop anledningen til at tage medejervirksomhederne op igen?

Forfatteren fortæller i et personligt sprog, og vi får også historien om hans farfar, der var en pioner på området omend med begrænset held i længden.

Skulle man kritisere, så er det måske bemærkningen om, at vores samfund kræver vækst for at kunne udvikle sig. Fortæller klimakrisen os ikke noget andet? Men man må anerkende, at princippet med medarbejderejede virksomheder har sin tiltrækning og vil vel også give bedre muligheder for at overleve efter-coronaen.

Medejer

Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab

Andras Pinstrup Jørgensen

196 sider

Gyldendal

Udgivet: 2020

Birte Strandby