Danmarkshistorie

Historikeren Grethe Jacobsen slutter sin bog med resolut at slå følgende fast: “Fremover bør historier om kongemagt, aristokrati og lensvæsenet ikke skrives, uden at man inddrager kvinderne”.

Bogen fortæller om de kvinder, der i 1400- og 1500-tallet bestyrede store godser, som var taget i len af kongen. Disse kvindelige lensmænd er skrevet helt ud af historien, og Grethe Jacobsens formål med bogen er at skrive dem ind  igen.

Set ud fra et strengt historiefagligt synspunkt er missionen  lykkedes. Desværre er det ikke et stykke litteratur, der har den store, brede appel.

Det er tung læsning, der tangerer at skulle pløje sig gennem en doktorafhandling. Det hele forklares meget omstændigt, og bogen er fyldt med statistikker, grafer, indviklede regler og sædvaner, spillet mellem kongemagten, rigsrådet og adelen.

Læseren bliver skuffet, hvis hun/han har ventet saftige historier om magtbegærlige kvinders liv og ageren. Kvinderne fremstilles ikke i kød og blod.

Det har forfatteren, skal det retfærdigvis nævnes, heller ikke haft mulighed for, da der ikke findes dokumenter, der fortæller om kvindernes personligheder. Det har samtiden også en del af skylden for. Når der blev skrevet lange ligprædikener, blev afdødes titel af lensmand ikke nævnt.

Adelens kvinder fik undervisning og kunne både regne og skrive, hvilket gjorde  dem i stand til at hjælpe ægtemænd med at administrere et gods. Det førte så igen til, at de i nogle tilfælde fik et len at bestyre. Nogle gange arvede de det efter mandens død. Der er dog også eksempler på, at ugifte kvinder blev lensmænd.

Grethe Jakobsen noterer, at Danmark, Norge og Sverige var de eneste lande i Europa, hvor adelige kvinder kunne udøve formel magt som lensmænd. 

Det var ikke altid  sådan, at en kvinde fik hvervet, fordi der ikke var en egnet mand til rådighed. I perioden 1513-1596 sad der magtfulde damer på 14,7 procent af alle len. Grethe Jacobsen gør denne sammenligning: I 1953 var ni procent af Folketingets medlemmer kvinder. Det er da meget godt gået dengang i den mørke fortid.

Bogen er i flot udstyr med fine illustrationer af de omtalte lensmænd/kvinder.

Magtens kvinder før enevælden

Grethe Jacobsen

Danmarks historie,

201 sider, ill.

Udkom april 2022

Gads Forlag

Anmelder: Bjarne Gregersen