Der er skrevet mange romaner om Henrik VIII og hans dronninger især Anne Boleyn. Omstændighederne ved Anne Boleyns sociale opstigning og bratte nedstigning har været diskuteret og beskrevet af mange, blandt andet af Francis Hackett i den udmærkede roman Henry the Eight, og selvom Hilary Mantel betegner sin roman som fiktion, så kan man sagtens forestille sig, at samtaler og konspirationer har fundet sted som fremstillet i den foreliggende udgave.

Synsvinklen tilhører Thomas Cromwell, Henrik VIIIs førstesekretær, der bidrog til at annullere kongens ægteskab med Catharina af Aragonien, så han, kongen, kunne ægte Anne Boleyn. Efterfølgende blev forholdet mellem Cromwell og Anne mindre venligt, og Cromwell var med til at skaffe beviserne for Annes utroskab, så hun kunne dømmes og henrettes – blot et par år, før han selv blev det.

Romanen begynder kort efter, at Thomas More har modtaget sin dødsstraf, og kongen er så småt begyndt at interessere sig for Jane Seymour.

Anne Boleyn har født kongen datteren Elisabeth (den Første) men har trods mange graviditeter ikke født nogen sønner, og hendes indflydelse på kongen er vigende. Det er katastrofalt i et klima af misundelse, magtbegær og politiske rænker, og der er mange der kan se fordelene ved, at kongen interesserer sig for den ganske unge Jane Seymour. Ikke mindst de der er imod reformationen og kongens brud med paven støtter familien Seymours indtræden på magtens tribune.

Mantel præsenterer personer og samtaler levende og autentisk, og man får som læser en vis forståelse for såvel Cromwells bevæggrunde som Annes tiltagende panik og livet ved det engelske hof i 1535.

Hilary Mantel
Oversat af Svend Ranild
412 sider
Rosenkilde & Bahnhof
Udgivet: 25.03.2013

Birte Strandby