Historiker Kåre Johannessen, der har medvirket i blandt andet ”Historiequizzen” på DR, har skrevet bogen ”Magt og mennesker i Danmarks middelalder”. Hvis du er en af de mange, der har taget ”Game of Thrones”, ”Havets Katedral” og ”Arn – Tempelridderen” til dig med interesse, vil du sikkert også finde Kåre Johannessens nye bog spændende.

”Magt og mennesker i Danmarks middelalder” er en kronologisk fremstilling af den danske middelalder. Hver af de 15 kapitler er desuden krydret med et særskilt mindre tematisk afsnit. Her kommer vi bredt omkring: Troen, penge, humor, kvinder, seksualiteten etc. Derudover er der også 15 forskellige afsnit, der dykker ned i middelalderens nyskabelser som fx mursten, borge, handelsstanden, skriftkulturen, ret og orden etc. På dén måde får forfatteren på en velfungerende måde struktureret sit stof.

Bogens hoveddel er de 15 kapitler, der kronologisk behandler danmarkshistorien i middelalderen med fokus på de danske konger og ikke mindst udfordringerne med at sikre arvefølgen. Kåre Johannessen fortæller i detaljer om, hvordan de danske konger, adlen og kirken skiftevis samarbejder og modarbejder hinanden. Sverige, Norge og Slesvig-Holsten spiller også en hel central rolle i beretningen. Det er en dramatisk beretning med masser af intriger, løgne, hævn og blodtørstige familiemedlemmer der kæmper om magten. Der udkæmpes kampe med nabolandene og indgås vigtige alliancer mhp. at sikre riget. Bogen giver et fascinerende indblik i en helt anden tid, hvor giftermål blandt de kongelige ofte blev indgået mens parterne var børn eller uden at parterne så hinanden først. Middelalderen varsler samtidig et opbrud med den katolske kirke, hvilket i sig selv er begivenhedsrigt. 

Kåre Johannessen indleder sin bog med at redegøre for begrebet middelalder og diskutere de mange forskellige tilgange, man kan have til den definition. Han understreger, at det mørke og dystre ry som denne tidsperiode typisk har, slet ikke er velbegrundet. Tværtimod. Vi skal forstå middelalderen som en dynamisk proces fremfor én bestemt ting. Middelalderen er nemlig mange forskellige middelaldre – som forfatteren afslutningsvis påpeger. Dét giver ”Magt og mennesker i Danmarks middelalder” os glimrende syn for sagen for hele bogen igennem.

Kåre Johannessens nye bog emmer af forfatterens historie- og fortælleglæde. Forfatteren gør sig umage for at bevidstgøre læseren om historiefagets præmisser; at vi til hver en tid tolker ud fra de til tiden tilgængelige kilder og informationer, men også ud fra vore egne subjektive erfaringer.

Desværre er Kåre Johannessen ikke så omhyggelig, når det gælder registerapparatet. Og hvilken skam! Bogen har kun et overskueligt indholdsregister samt en afsluttende billedliste over bogens illustrationer. I mine øjne er det en eklatant fejl, at bogen ikke indeholder et stikordsregister, hvor man fx kan slå forskellige emneord, steder og personer fra perioden op. Bogens nytteværdi bliver ikke udnyttet maksimalt, hvis der ikke er et godt stikordsregister. Det kræver, at man er dus med tidsperioden eller har læst bogen på forhånd, hvis man vil gøre brug af den som opslagsbog.

Bogen er rigt illustreret med gode og velvalgte illustrationer. Mange af dem har forfatteren selv taget. Kåre Johannessen skriver med en personlig signatur, der enkelte steder har en tendens til at politisere. Men først og fremmest er bogen båret frem af entusiasme, viden og stor faglighed. Lidt flere underoverskrifter ville fremme overblikket over stoffet, der indimellem er kompakt qua de mange konger og kongekandidater med ens eller enslydende navne. Bogen er først og fremmest en hyldest til historien og en herlig påmindelse om, at vi lever på skuldrene af fortidens skurke, konger og skønjomfruer.

Magt og mennesker i Danmarks middelalder

Forfatter: Kåre Johannessen

Forlag: Forlaget TURBINE

367 sider. Indbundet. 

Udgivelsesdato: 12. 3. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg