I tider som disse hvor kommunikation er et nøgleord både inden for politik men sandelig også i erhvervslivet og alle andre steder, er der ikke overraskende, at retorik har fået en genkomst. Det er ikke nok med en kommunikationsstrategi for lanceringen af varen eller det politiske program. Ikke mindst når der sker noget uventet, noget ubehageligt, noget der gør mennesker usikre og ulykkelige, kan retorikken være afgørende, og ’Krisretorik’ fremviser eksempler på både god og dårlig retorik.

Som det ofte er tilfældet, begynder vi hos Aristoteles med de tre begreber, der er afgørende for god retorik: Ethos – talerens troværdighed, logos – argumentationen og pathos, der taler til følelserne. Herudover inddrager forfatterne forskellige andre begreber såsom doxa, det vil sige den kollektive, foranderlige holdning/det kollektive værdigrundlag, der er afgørende for, hvordan retorikken virker. Ligeledes stifter vi bekendtskab med andre af retorikkens grundbegreber såsom refutatio, foregribelse af en forventet indvending og kairòs, at agere i det rette øjeblik.

Bogen omfatter syv kapitler med hver sit eksempel og hver sin analyse samt en gennemgang af, hvad der var godt og hvad der var skidt i den pågældende situation. Et af eksemplerne er da svensk udlændingeservice får lækket en taktløs og uheldig korrespondance, der efterfølgende tackles dårligt, så det også påvirker myndighedens ry.

Det modsatte eksempel finder man i Tyskland efter tsunamien og dens katastrofale følger, hvor Klaus Scharioth, en hidtil relativt ukendt ministersekretær i det tyske udenrigsministerium får rollen som krisemanager, en rolle som han udfylder upåklageligt, fordi han er ukarismatisk, klar til at svare på alle spørgsmål uden undvigelser, og så udviser han forståelse for de ramte uden selv at udtrykke sig følelsesladet Her kan man tale om ethos/ en høj grad af troværdighed. Samtidigt reagerede den tyske regering hurtigt på behovet for finansiel hjælp, og højtstående politikere afbrød deres andre forehavender for at koncentrere sig om tsunamiens følger.

’Krisretorik’ demonstrerer mange lærerige vinkler på retorik og kommunikation. I sin egenskab af artikelsamling får vi enkelte begreber defineret flere gange, men herudover er bogen først og fremmest berigende.

Birgitte Mral & Orla Vigsø (redaktion)

148 sider

Retorikforlaget

Udgivet: Oktober 2013