I demokratier har vi alle magt, måske ikke så meget som vi kunne ønske os, men som vælgere og med mulighed for at blive valgt deltager vi i magten, og vi har et medansvar for, hvordan vores samfund virker.

Med 12 politiske småskrifter redegør Gunnar Skirbekk for udfordringer og overvejelser i det komplekse samfund og belyser, hvordan kriser opstår med baggrund i politik, religion og kultur. Forfatteren er nordmand, men udfordringerne i det norske og det danske samfund er ikke så forskellige.

Et af flere problemer når en debat opstår, er manglen på mod-ekspertise. Det kan skyldes, at den ene side i en debat dominerer, eller at dem der måtte besidde udmærkede, modsatrettede argumenter, ikke nødvendigvis har den samme lette adgang til debatforaer. Mod-ekspertisen er vigtig, fordi debatten kvalificeres og nuanceres – et eksempel er, at den amerikanske hær nu har fået følgeskab af antropologer i forbindelse med krigene i Afghanistan og Irak, således at man i fællesskab kan finde en farbar vej for demokratiet for de to befolkninger.

Skirbekks overvejelser er væsentlige, og Krise og medansvar burde læses af enhver demokratisk borger. Det er ikke alle teksterne der er lige let tilgængelige, og man må også leve med en vis pessimisme fra forfatterens side. Hvordan tror man på det gode i mennesket efter Auschwitz, Gulag, Uganda, 9/11? Og kan dyrearter virkeligt besidde flere moralske egenskaber end mennesket? Men der er også lyspunkter såsom muligheden for et positivt forhold mellem en moderne videnskabsbaseret multikulturalisme og velfærdsstaten.

Som andre samfundsforskere vender Skirbekk de store kapitalinteressers påvirkning af samfundets institutioner, den nye ulighed og distancen mellem dem der træffer beslutningerne, og dem der påvirkes af dem. Samme distance som vi kan genkende i Danmark eksempelvis i forbindelse med den nye aftale om kontanthjælp.

Skrifterne er præget af megen alsidighed, og vi kommer omkring begreberne frihed, lighed, fællesskab, sikkerhed og ikke mindst Brundtland-rapporten og dens værdifulde, ofte citerede og slemt ignorerede: Bæredygtig udvikling er udvikling som møder dagens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at møde deres behov.

Krise og medansvar – Politiske småskrifter

Gunnar Skirbekk

272 sider

Res Publica

Udgivet: 2016

Birte Strandby