Kommunismen er det samfund, der afskaffer alle de onder, som menneskene lider under i dagens kapitalistiske samfund.

Med denne forjættende reklame for kommunismen begynder ‘Kommunisme’, der omhyggeligt og med tydelige eksempler beskriver kapitalisme og kommunisme – og erkender, at vi endnu ikke har fundet den kommunisme der kan afskaffe alle de onder, menneskene lider under.

Da der i hele menneskehedens historie aldrig har været en rigtig kommunisme, er der heller ingen der har en forestilling om, hvordan en sådan kommunisme ser ud.

Men der er håb forude, og i seks forsøg afprøves de kommunistiske muligheder. Hvordan gør vi med den store, fælles pulje, hvordan fordeler vi opgaverne, så ingen har alt for dårligt arbejde? Og hvordan konkurrerer vores produkter med de andre fabrikkers produkter? Vi kan fastslå, at det perfekte samfund ikke eksisterer, men kommunikation og samarbejde kan skabe mulighederne for et bedre samfund – der ifølge bogen minder en del om demokrati.

Kommunisme indledes med en beskrivelse af kapitalismen, som den begyndte med Spinning Jenny i England. Det er den hårde udgave, der deler mennesker i to: dem der ejer produktionsmidlerne og sælger ting, og dem der sælger sig selv. Kapitalismens store medspiller er markedet, der har afgørende indflydelse på, hvordan arbejderne behandles.

I bogens sidste kapitel diskuteres de seks udgaver af kommunismen, og en hurtig diskussion afgør – som meget anden litteratur for tiden – at kapitalismen er døende, og at der fremover vil blive behov for en solidaritetens politik, som vi endnu ikke kender udseendet af.

Kommunisme er en interessant lille bog. De seks bud på kommunismen er forklaret for børn, mens det sidste kapitel med betagende højt lixtal diskuterer fremtiden for kommunisme og kapitalisme. En udmærket diskussion af, hvordan vi videreudvikler samfundet på en sund måde.

Kommunisme

En lille historie om, hvordan det endelig bliver anderledes

Bini Adamczak

Oversat af Marianne Kjær Klausen

98 sider

Forlaget THP

Udgivet: 2018

Birte Strandby