”Kniven i ilden” er bind et i Ingeborg Arvolas nye historiske trilogi ”Sange fra Ishavet”. Serien tager sin begyndelse i 1859 på grænsen mellem Finland og Nordnorge. Ingeborg Arvolas roman er blevet modtaget så flot, at den er indstillet som Norges kandidat til Nordisk Råds Litteraturpris 2023. Inspirationen til bogen kommer fra Ingeborg Arvolas tipoldemors liv. I bogens efterord kan du læse om bogens tilblivelsesproces. Hvis du ønsker at vide mere om forfatterens motivation for at skrive serien, kan du fx læse et interview her. 

Hovedpersonen i ”Kniven i ilden” er den viljestærke kvinde Brita Caisa Seipajærvi. Hun har en tungere bagage end de fleste i datidens nomadesamfund. Hendes to sønner er født udenfor ægteskab og har hver deres far. Fire søndage i streg har hun stået til spot og spe i kirken på grund af hor. Hun er udstødt af sit samfund og kirken. 

Med sine sønner, Aleksi og Heikki, udvandrer hun fra Lapland mod Norge. Håbet er et bedre liv. Det siges, at havet i Bugøynes koger af torsk. Brita og sønnerne optages nølende af et folkeslag ved fiskelejet Pykeijä. Hurtigt opstår der problemer, da Brita møder Mikko, der er en skøn elsker. Mikko er nemlig allerede gift med den barnløse Gretha. Forholdet afstedkommer stor modstand fra sønnen Aleksi og det omkringliggende samfund. Atter står hun overfor straf og skam. 

Skikke, tro og overtro fylder ekstremt meget i tilværelsen. Folk slider og slæber. De er underlagt naturen og må acceptere, at den både giver og tager. Nogle har gårde og er fastboende, men de fleste forsørger sig som fiskere og fangere, der b.la. jager rener i fjeldet. Emigration er et livsvilkår for mange. Der synges og bedes flittigt. Brita har healende evner. Det siges om hende, at hun har arvet evnen til at galdre fra sin bedstefar, der var troldmand. Det betyder, at hun kan fordreje hovedet på folk.

Britas særlige egenskab er, at hun – med kniven i hånden – kan helbrede dyr og mennesker. Om noget er hun en dygtig jordemoder. Dé ting får hun brug for i Pykeijä. 

Ingeborg Arvola skildrer en kvinde, der er fanget af sit store begær. Hun er villig til at gå langt for kærligheden. Vil hendes tilbedelse mon blive gengældt, når det gælder? Og hvor høj vil prisen blive? 

”Kniven i ilden” er en stærk fortælling om at være kvinde og mor blandt nomader i Lapland. Skismaet mellem at tilgodese egne behov og tage hensyn til sine børn er almenmenneskelige. Deri indfanger forfatteren rent tematisk noget essentielt, som rækker ud over tid. 

Romanen er detaljerig i sin skildring af hverdagslivet blandt datidens nomader og i de små fiskerbygder. Den giver et spændende og lærerigt indblik i et særligt minoritetssamfund. Sproget og beskrivelserne er yderst eksplicitte i forhold til det erotiske mellem Brita og Mikko. Det er udfordrende at finde ind i datidens nomadeverden og opnå et godt læseflow. Bogen indeholder dels mange dialoger. Den rummer også talrige finske og norske udtryk og navne. Det tynger læsningen. Persongalleriet er stort og snørklet i sin sammenhæng. Jeg savnede en oversigt over personerne eller en form for stamtræ. Det ville muligvis hjælpe, hvis der var stedsangivelse ved starten af kapitlerne. Gennem hele romanen ligger synsvinklen hos Brita. Det forekommer at være en fordel i forhold til overblik, men også mulighed for at gå i dybden. 

Ingeborg Arvola beretter overbevisende om en kvindes kamp for kærlighed i et samfund, hvor hun står til en straf for hor og møder social udskamning. Sønnen Aleksi føler, at morens brud på de sociale og juridiske konventioner trækker ham og lillebroren med ned. Han kæmper derfor indædt imod. 

Forfatteren indfanger til fulde atmosfæren af kulde og hårde livsbetingelser. Måske er det qua den rå natur, at Brita er blevet så sej?! Det er medrivende læsning at følge den dedikerede og viljefaste Brita. ”Kniven i ilden” er til tider udfordrende læsning. Den kræver tid og ro, men belønner til gengæld dit engagement. Ingeborg Arvola har forfattet en flot fortælling om en brav kvinde, der tør stole på sig selv. ”Kniven i ilden” skildrer, hvordan Brita slås for kærlighed mod alle odds. Beskrivelserne af natur, tro, overtro og sammenhold gør romanen bemærkelsesværdig. 

Links

Nordisk Samarbejde om Ingeborg Arvola

Stort interview med forfatteren om værket

 

Kniven i ilden

Forfatter: Ingeborg Arvola

Oversættelse: Camilla Christensen

Forlag: Gutkind

440 sider. Indbundet 

Udgivelsesdato: Den 31. august 2023

Anmelder: Nønne Lønne Votborg