‘… blandt forskere skelnes mellem antijudaisme, som bruges om det jødehad, der har fundet sted før 1870’erne og antisemitisme, som finder sted efter. Forskellen mellem begreberne ligger i opfindelsen af racelæren og biologisk racisme.’ 

Den tyske journalist Wilhelm Marr erstattede i 1879 ordet jøde med semit, og i overensstemmelse med datidens raceteorier lagde han et racistisk indhold ind i betegnelsen. Antisemitisme kan begrundes religiøst, politisk, socialt eller racistisk, men grænserne er flydende. Med racelæren var det ikke længere muligt for jøder at konvertere, de var i stedet medlemmer af en race. 

Så er der igen krig i Mellemøsten helt præcist mellem Hamas og Israel. Begik Europa og USA en fejl ved at oprette staten Israel der skulle give jøderne et sted, hvor de ikke blev forfulgt? I hvert fald har man ikke indtrykket af, at situationen er forbedret, eller jødehadet formindsket.

Morten Thing gennemgår jødehadet og antisemitismen i Danmark gennem de seneste århundreder med vægt på de seneste 100 år. Blandt andet tager Thing afsæt i en typologi der karakteriserer antisemitismen herunder de velkendte: jøden som forræder og manipulator (Judas), som udbytter m. fl. Typologien er ikke konsekvent, og det er antisemitismen heller ikke. Thing tager fat i adskillige skribenter, såsom en del journalister fra Jyllands-Posten i 1920’erne og 30’erne der uforbeholdent udtrykker deres holdninger til jøder. Også vittighedstegninger – af jøder der udlåner penge – og med markante næser – har en guldalder i den periode. Det ændrer sig, da Hitler kommer til magten og røber de antisemitiske holdninger i sin politik. Herefter er det kun nazistiske aviser der trykker antisemitiske vittigheder.

Der er også et kapitel om tabene i forbindelse med Holocaust, og hvordan holdningen til jøder ændrede sig efter 2. verdenskrig. Thing citerer fra mange kilder og ender med at konkludere, at tiden efter Hamas-angrebet i 2023 har medført, at antisemitisme er blevet erstattet af anti-israelisme. Det vil sige, at Israel, ikke den enkelte jøde, er problemet.

Det er en interessant, velskrevet og meget informativ bog. Der er fyldige citater og fotografier fra bøger og vittighedstegninger. På sin vis er antisemitismens historie virkelig vigtig information, især hvis den giver os mulighed for at gennemskue, hvordan man fremover kan skabe fred i Mellemøsten.

Morten Thing i 2014 udgivet Antisemitismens bibel og i 2023 Israel, et mislykket samfund, en mislykket stat.

Jødehadets, antijudaismens og antisemitismens historie

Morten Thing

323 sider

Solidaritet

Udgivet: 30.04.2024

Birte Strandby