Hvorfor fik Thomas Piketttys bog så fantastisk en modtagelse? Og hvad handler den egentligt om?

Jesper Roine har fulgt opmærksomheden til dørs og udlægger her Pikettys forklaring på de underliggende sammenhænge for den økonomiske og finansielle udvikling i den vestlige verden; og på baggrund heraf hvad der fremover kan gøres mod den voksende ulighed.

Piketty arbejder med tre forskningsområder: Indkomstfordelingen over tid, formuefordelingens udvikling over tid, og forholdet mellem kapital og indkomster over tid. Jesper Roines finder det selvfølgeligt at inddrage store arvede formuer i forhold til resten af økonomien over tid.

Historisk set opleves en høj formuekoncentration i 1800-tallets Europa – altså i forbindelse med den industrielle revolution. I 1914 – 45 falder den voldsomt, og stigningen fra 1800-tallet er ikke set igen før nu.

En grundlæggende årsag til øget ulighed er, når afkastet på kapital på lang sigt klart er højere end den hjemlige økonomis vækstrate. Eksempel: Hvis økonomiens vækstrate er 1 %, og kapitalafkastet er 5 %, så vedligeholdes en kapital, hvis blot en femtedel af den årlige vækstrate opspares, og efter 1945 har vækstraten ligget på 3-4 %. Problemet er ifølge Piketty, at store formuer vokser hurtigere end det gennemsnitlige kapitalafkast, og formuer kan vokse på måder, der ikke kan forsvares i forhold til social retfærdighed.

Der er en mulighed for, at vækstraten falder i fremtiden på grund af en lavere befolkningstilvækst, mens konkurrence om kapital mellem landene til gengæld vil presse beskatning af kapital ned.

Piketty stiller spørgsmålet: Kan vi forestille os politiske institutioner, der kan regulere udviklingen retfærdigt og effektivt?

Og kommer med praktiske forslag til en progressiv, global kapitalbeskatning og mere gennemsigtighed. Essensen og en af flere konklusioner er, at det relevante samarbejde måske kan findes inden for rammerne af EU.

Roine gennemgår de vigtigste pointer og nogle af konklusionerne, og dermed burde vejen være banet for Pikettys værk.

Jesper Roine

Oversat af Poul Henrik Westh

111 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2014