Når frygt for afsløring fører til en dysfunktionel personlighedsstil.

Mange fagligt dygtige personer lider af manglende selvværd. Selv efter de bedste resultater formår de ikke at tage æren til sig, men lægger i stedet de gode resultater over på held, omgivelser og tilfældigheder. Ydermere lever de med frygten for at blive afsløret som de inkompetente bedragere, de mener at være. Det er der masser af kvinder der har kendt i mange år, måske også mænd? Men her er så både en forklaring på fænomenet og forslag til, hvordan man lærer at erkende, at det ikke handler om bedrageri men om manglende erkendelse – og selvbedrag.

Impostorkomplekset hedder det, når et menneske trods succes, høje karakterer, gode resultater på jobbet ikke helt tør tro på, at det skyldes egen dygtighed. I stedet trækkes personen med angsten for afsløring, med ængstelighed, lav selvanseelse og tegn på depression. Ydermere har vedkommende urealistisk høje standarder, hun/han er emotionelt ustabil, perfektionistisk, har selvhæmmende adfærd og er ude af stand til at se egen succes. Det var jo ikke så lidt, men fænomenet er ikke sjældent. De fleste har mødt det i højere eller mindre grad, og impostorkomplekset kan også være årsagen til, at studenter med høje gennemsnit søger mod korte, ikke alt for krævende uddannelser.

De to forfattere har delt opgaven i mellem sig: Rebekka fortæller, hvordan det er at have komplekset, og hvordan hun er kommet videre, og Ann er terapeut og fortæller, hvordan man kan afhjælpe eller forbedre tilstanden. I forbindelse med arbejdet med komplekset møder læseren forskellige spørgeskemaer der har til formål at præcisere, hvor invaliderende komplekset er, og bogen kommer ind på præstationsmønstre og de syv første af Howard Gardners ni intelligenser.

Årsagen til komplekset kan sagtens være skabt i barndommen. Det kan skyldes manglende opbakning, kraftig brug af ironi, eller at en forældre har talt succes’er ned, måske for at beskytte søskende med andre evner. Der er ikke noget entydigt svar, men der er mulighed for at slippe af med komplekset igen.

Den delte fortællestemme giver et nuanceret og meget fornuftigt indtryk. Vi hører først om Rebekkas problemer på jobbet, og dernæst hører vi Anns udlægning af, hvad det er der sker i virkeligheden.

Der er spørgsmål til selvrefleksion og undersøgelser der kortlægger problemet. Nogle af dem kan ikke helt sige sig fri for en vis lighed med test i dameblade, ligesom øvelserne og medicinen heller ikke virker ganske ubekendte. Men for de mange (kvinder?) der slås med en grad af impostorkomplekset, er der hjælp at hente i bogen.

Impostorkomplekset

Slip dit faglige mindreværd

Ann C. Schødt og Rebekka J. Knudsen

192 sider

Mindspace

Udgivet: 22.09.2020

Birte Strandby