Interessant, nytænkt bog om døden. Bogen består dels af kapitler om oplevelser af døden, og dels af samtaler mellem de to forfattere om blandt andet selvmord, medlidenhedsdrab, misbrug, katastrofer og andet. Forfatteren står for de fleste menneskelige indvendinger, og retsmedicineren tilfører sin professionalisme. Det resulterer i afmytiseringer af flere af de diskrete spøgelser, der huserer i forbindelse med et emne, som mange af os helst undgår at tale om.

Medlidenhedsdrab er som bekendt ikke tilladt, undtagen i Holland. Dog er det efter, at alle andre forsøg på helbredelse er udtømte, lovligt for lægen at skrue op for dosering af smertestillende midler, også selvom dette måtte medføre døden. Hvis man ikke er til lange afslutninger, kan man oprette et livstestamente til opbevaring på Rigshospitalet. I livstestamentet kan man så angive, at man ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis man af en eller anden årsag skulle havne i koma.

Samtalerne omfatter også det vi kalder ’en naturlig død’, der er skæbnen for ca. 90% af alle danskere. 2,6% obduceres, det vil sige alle der dør af ikke-naturlige årsager, herunder trafikdrab, der med dansk trafikkultur vel burde betragtes som naturlig årsag?

Kristian Ditlev Jensen fortæller i mellemliggende kapitler om sine møder med døden, og hvordan det var at leve i en familie, der havde tilbøjelighed til selvmord omfattende forsøgene – råbene om opmærksomhed – og dem, der mislykkedes som forsøg – eller lykkedes som selvmord.

Samtaler såvel som de mere litterære indslag er klartskuende og de fleste aspekter inddrages. Det er en mangefacetteret bog, der veksler mellem kendsgerninger og følelser, og slutter behageligt med taknemmelighed for livet.

Kristian Ditlev Jensen & Jørgen Lange Thomsen

254 sider

Gyldendal

Udgivet: 9.11.2011