At give Ordene deres primitive, håndgribelige Betydning igen, er så godt som at pudse dem, rense dem, give dem deres oprindelige Klarhed tilbage …

En af de mere spøjse udgivelser i 2020. I første omgang det mest ordfattige værk, man længe har mødt. På nogle sider er der kun et enkelt ord. Men det betyder ikke, at bogen er let læst. Tværtimod kommer man en del på arbejde. For sproget siger nemlig noget, også når man tror, man har afkodet alt, hvad der var at afkode.

Der er fire kapitler: Bogstaver, ord, sætninger og ordbilleder.Det første bogstav i kapitlet Bogstaver er Ø. I forlængelse af stregen i øet, står der bro – både før og efter, at stregen går ind i øet – altså broØbro. Det perfekte sprogbillede og vældigt indlysende, når man altså sidder med bogen. 

Mere tilgængelige er ænderne, der er designer af lutter n’er. I traditionel badeandssilhouet.

Prikken over i’et bliver til en streg med to prikker over, for i’et er der jo, før man sætter prikken over. Logisk. Og spritbilisten på Åboulevarden kører i siksak, en lang række af å’er der ligger modsat hinanden.

I kapitlet Ord støder man på

UÆGTE

BRØK

Og det er jo også forbundet med en vidunderlig logik. En uægte brøk er, når tælleren er større end nævneren, som her. Måske kan denne sproglig-matematiske indsigt anvendes med fordel af de lærere der underviser børn med dyskalkuli? På den følgende side står ordet talblind. I linjen nedenunder er første bogstav erstattet med et plus, altså +alblind. Senere bliver det første l til 1, og gradvist forvandler ordet ‘talblind’ sig til et tal.

Der bliver leget med ord, bogstaver og typografi. Ikke alle finurlighederne er lige lette at gennemskue, men det er sjovt at prøve, og der er også gennemskuelige gåder, som for eksempel: Finn fæm fail.

Sjovt layout og inspirerende for den, der gerne vil lege med ordene.

Hvad siger sproget?

Thomas Kirk

60 sider

Vild Maskine

Udgivet: December 2020

Birte Strandby