I tilknytning til DRs Historien om Danmark udgives bogen med samme titel, og dette første bind indeholder kapitlerne Stenalder, Bronzealder, Jernalder, Vikingetid, Tidlig middelalder og Senmiddelalder.

Det er en billedrig bog. Der er dels alle de billeder vi kender i forvejen fra de obligatoriske møder med fortiden – af Jellingestenen, Holger Danske, Moesgaard Museums modeller af neandertaleren og Koelbjergkvinden, desuden fotos af blandt andet malerierne med motivet fra Tallinn, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen og af De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping. Og der er mindre velkendte fotos af det fælles gods og land fra længe før det blev til fælles land.

Jeanette Varberg fra Moesgaard Museum har skrevet de første kapitler, der handler om vandringer, istid og jægere. Her fortælles historien om homo sapiens der fik magten over de stærkere, men måske ikke så modstandsdygtige neandertalere. Takket være DNA-forskningen ved vi nu, at europæere og asiater har mellem en og fire procent neandertal-DNA i kroppen, så overtagelsen er sket gradvis.

Fund af mennesker fra dengang har også afsløret, at kvinder i stenalderen gik på jagt, og fra analyser af Dragsholmsmandens maveindhold ved vi, at den første bonde der levede af mad fra landjorden i stedet for af jagt gik rundt for 6.000 år siden. Af bondesamfundet og fundet af bronze, siden jern, vokser kulturer frem, cimbrerne, teutonerne – der får bank af romerne, hunnerne, vikingerne med deres udvidelse af verden.

Bogen rummer selvsagt mere information end DRs udsendelser og supplerer fint Lars Mikkelsen, Jeanette Varberg og Eske Willerslevs underholdende formidling.

Sproget i bogen fastholder den lette tone: Koelbjergkvinden var angiveligt i god form, som en ekstremsportsudøver, Christian den 1. ser enormt bekymret ud (på den altertavle hans kone har bestilt), og Absalon beskrives som den fromme og yderst effektive barndomsven (af Valdemar den Store).

Historien, bogen såvel som serien, benytter tidsangivelsen ‘før vor tid’ i stedet for ‘før Kristi fødsel’, og det har affødt en del kritik, fordi det kan vise, at det religiøse ikke længere står i midten af vores samfund, men er gået fra at være det almindelige til at være det særlige. (Johs. Nørregaard Frandsen, professor)

”Det er muligt, at der ikke ligger en bevidst intention bag, men det er en måde at slette kristendommens historiske spor i Danmark på,” siger Hans Hauge.

Det kan være rigtigt. På den anden side er det måske logisk med en markering af, at det religiøse ikke længere spiller samme rolle som tidligere?

Ifølge bogen begynder Danmark at dukke frem i løbet af jernalderen, fra ca. 500 før vor tid og frem – i samme periode som grækerne og romernes civilisationer gik ned. Senere angives 11-1200-tallet at være begyndelsen på vor tid i en kombination af eksakt videnskab og et nyt syn på mennesket som individ. Det har man tidligere sagt om 1700-tallet.

For tiden udkommer meget litteratur om Danmark, Sigurd fortæller Danmarkshistorie, Vikingesagn, og man kan ane af Historien om Danmark en tendens til at kalde et område for Danmark, længe før det bliver til en nation. Det kan der være flere grunde til, eksempelvis viser Jeanette Varberg flere steder, hvor DNA-forskningen har kunnet bidrage med ny information om vores forfædre, men det kan også skyldes en generel usikkerhed om begrebet danskhed, der præciseres ved hjælp af de nævnte værker.

Historien om Danmark

Oldtid og middelalder

Forord af Lars Mikkelsen

Stenalder, Bronzealder, Jernalder, Vikingetid er skrevet af Jeanette Varberg

Tidlig middelalder, Senmiddelalder er skrevet af Kurt Villads Jensen

408 sider

Gads Forlag

Udgivet: 07.04.2017

Birte Strandby