Lektor og teolog Anders Holm arbejder b.la. med praktisk teologi, folkekirken og særligt Grundtvig. I ”Grundtvig. En introduktion” leverer han således en kyndig og gedigen indføring i N. F. S. Grundtvig. De fleste af os forbinder nok Grundtvig (1783-1872) med hans mange smukke salmer og folkeoplysning – herunder tankerne om højskoler.

Med ”Grundtvig. En introduktion” får læseren mulighed for at komme tæt på Grundtvigs liv, udvikling og hans mange mærkesager. Bogen er tematisk opdelt og søger at komme hele vejen rundt om denne store dansker. Grundtvig voksede op som præstesøn, kom på latinskole og siden fulgte teologistudiet i København. Dengang var det oplysningstidens ideal om en fornuftspræget kristendom, der prægede ham. Men han skulle komme gennem mange forskellige faser i sit liv, tænkning og tro.

Som ung havde Grundtvig flere personlige kriser, der prægede hans livsanskuelse og tro. Han arbejdede både som lærer, præst og oversætter mm. Med tiden fik han en stor tilhængerskarer og hans tanker om fx højskolebevægelsen fik næring. Salmerne var også med til at høste anerkendelse og ros til salmedigteren. Grundtvig forfattede lige knap 1600 salmer.

Anders Holm eksemplificerer ved hjælp af Grundtvigs tekster, der er gengivet i uddrag – med forklarende noter. Det er spændende stof, men også udfordrende læsning. Alligevel lykkes det at formidle de mange sider af Grundtvigs liv og gerning på pædagogisk og overskuelig vis, samtidig med at der er tyngde og stor faglighed til stede. Det er uhyre vellykket!

Bogen giver ikke alene en god indføring i Grundtvigs liv som digter, præst, teolog, politiker og højskolemand mm. Den er også nyttig læsning om perioden, hvor Grundtvig levede og de forskellige strømninger der prægede den. ”Grundtvig. En introduktion” lever op til sin titel og mere til. Den gennemgår Grundtvigs liv og gerning i detaljer, men stadig med vægt på en relativ letforståelig fremstilling. Anders Holm har tydeligvis stor indsigt i Grundtvig, ligesom han evner at formidle så det både er fagligt og forståeligt på én og samme tid. Det er en fornem præstation. Med tanke på Grundtvigs store betydning for vores historie, kultur og samfund, er der al mulig god grund til at gribe denne bog!

Grundtvig. En introduktion

Genudgivelse

Forfatter: Anders Holm

Forlag: Filo

256 sider, ill.

Udgivelsesdato: 25/4 2018

Anmelder: Nønne Lønne Votborg