I 2020 er kan vi fejre 100 året for genforeningen. Forud gik afstemningen om den dansk-tyske grænses placering. Nu udgiver Elsebeth Aasted Schanz og Nils Arne Sørensen en formidabel bog om de afstemningsplakater, der spillede en helt central rolle i forbindelse med afstemningen.

”Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920” er ikke blot navnet på denne smukke og informative bog. Det er også titlen på en ny udstilling på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus. Her udstilles et bredt udsnit af bogens plakater, som i sin tid blev udført i forbindelse med afstemningen om grænsedragningen i Slesvig i 1920. Der vil både være dansksindede plakater og pro-tyske plakater. Ydermere udstilles et udvalg af plakater fra andre grænsedragninger i Europa efter 1. Verdenskrig.

Lederen af Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Aarhus, Elsebeth Aasted Schanz, har sammen med professor i moderne historie Nils Arne Sørensen forfattet en særdeles velskrevet og lærerig bog om grænseproblematikken. Det var en tid uden tv og internet, mens radio kun var på amatørstadiet. Afstemningsplakaten spillede derfor en kæmpe rolle, da der skulle stemmes om hvor, man ville høre til.

I bogen afdækker forfatterteamet afstemningsplakatens virkemidler. De dykker ned i plakaternes symboler og fremhæver en række af de mest kendte plakatkunstnere. Der drages paralleller til afstemningsplakater i andre grænselandsområder ude omkring i Europa i disse år. Karakteristisk er det, at der i de danske og tyske plakater er en knap så voldsom retorik med mindre død. Vi ser, at der ofte spilles på nationale symboler, flaget og fædrelandsfølelser. Farven rød går igen og der spilles på følelserne. Der er imidlertid signifikante forskelle på de danske og pro-tyske plakater. De tyske er mere dystre, hvorimod de danske generelt virker mere håbefulde og lyse.

Censuren belyses også, idet forfatterne eksemplificerer hvilke plakater der ikke fik lov at blive trykt.

Valgplakater var en stor forretning for trykkerierne. En del af plakaterne udkom også som flyers og postkort.
I Danmark blev der b.la. oprettet et statsligt oplysningskontor i 1919, der fik fremstillet 15 plakater. I privat regi blev der oprettet Mellemslesvigsk Udvalg og Dannevirkebevægelsen, der også forestod trykningen af plakater.

Bogen er en æstetisk og smuk visuel oplevelse. Den indeholder store flotte aftryk af valgplakater fra begge sider af grænselandet, som forfatterteamet har analyseret og kommenteret i detaljer. Det er en stor fornøjelse at betragte plakaterne og læse fortolkningerne.

”Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920” rummer en imponerende mængde information om propagandaen og afstemningen, der gik forud for genforeningen. Det er bog, der gør dig klogere på grænselandets historie, lige så vel som de valgplakater der påvirkede afstemningen.

Elsebeth Aasted Schanz og Nils Arne Sørensen drager også en international parallel til de mange lignende afstemninger, der fandt afsted rundt omkring i andre dele af Europa efter 1. Verdenskrig. Her kan fx nævnes afstemninger i Eupen og Melmedy mellem Tyskland og Belgien, Marienwerder i Westpreussen, Oberschlesien mellem Tyskland og Polen mfl. Det sås indimellem, at en plakat brugt ét sted, blev genbrugt i en anden sammenhæng med ny-bearbejdet tekst.

”Grænsen er nået” er spændende og indsigtsfuld læsning med en perlerække af gode eksempler på propagandaplakater. Jeg savner et stikordsregister, men det er den eneste lille anke til en ellers helt igennem flot og velformidlet bog. Den giver stof til eftertanke i forhold til de mange mennesker, der forsat udgør et mindretal. Bogen er på alle måder flot og fascinerende!

 

Grænsen er nået

Afstemningsplakater fra grænselandet 1920

Forfattere: Elsebeth Aasted Schanz og Nils Arne Sørensen

Forlag: Gads Forlag

140 sider. Hardcover 

Udgivelsesdato: 24. 2. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg