Skolen skal behandle alle lige, men hvordan går det egentligt med det?

Ifølge forfatteren kan det dokumenteres, at de mere traditionelle skoler har vanskeligheder med at afvige fra de normer der er skabt gennem mange år, normer der er vokset ud af af en hvid middelklasses behov.

Bogen har en del eksempler på, hvornår skolegangen ikke fungerer. Blandt andet nævnes tre drenge fra et belastet kvarter der præsenteres for en tekst af Henrik Pontoppidan. I de første fire linjer er der ord som husmandssted og sognegrænse, og drengene giver ret hurtigt op overfor teksten. Man skal kende noget til baggrund og miljø for at kunne give alle børn retfærdige udfordringer:

Hvis elever ikke forstår de opgaver, de skal løse, kommer de let til at slås med en oplevelse af meningsløshed, og den kan medføre en følelse af undertrykkelse, hvilket igen kan føre til småkriminalitet og grænseoverskridende adfærd som protest mod undertrykkelsen.

Det er forfatterens holdning, at vi slås med en slags institutionel racisme, men det er lærerens opgave er at bygge bro mellem det faglige og eleven, og det kræver viden om barnets baggrund og ikke blot en negativ forventning til, hvad barnet kan klare. Høje forventninger udløser positivt udfordrende adfærd, og det smitter af på elevernes selvforståelse. Det er ikke nyt, og det må ganske mange lærere være bevidste om.

Forfatteren omtaler et svensk sprogudviklingsprogram, der tackler forventningsproblematikken ved at gå væk fra one size fits all og over til fokusering på forudindtagelser og fordomme, for netop at arbejde på at gøre rammerne bevægelige og forbedre skolens undervisning, så den opfattes som meningsfyldt af alle.

Farvede forventninger er en tankevækkende lille bog, men problemerne er observeret før, både i den faglige litteratur og i skønlitteratur og film, og blandt andet fremstillet i den amerikanske serie The Wire, hvor sorte børn i misbrugermiljøet i Baltimore også undervises uhensigtsmæssigt efter normer skabt i en hvid middelkasse.

Farvede forventninger

Laila Colding Lagermann

63 sider

Aarhus Universitetsforlag

Pædagogisk rækkevidde

Udgivet: 2019

Birte Strandby