Legen som en lystfuldt, kreativ kraft der hjælper menneskets udvikling på vej. Dét er med korte ord omdrejningspunktet for bogen ”En historie om mennesket”, som Rane Willerslev er forfatter til i samarbejde med tre af sine medarbejdere fra Nationalmuseet. Forfatterteamet består således af Nationalmuseets direktør Rane Willerslev, arkæolog Lasse Vilien Sørensen, arkæolog Mads Densø Jessen samt socialantropolog Henrik Hvenegaard Mikkelsen.

”En historie om mennesket” har undertitlen ”Homo sapiens og meningen med tilværelsen”. I denne fagbog fortæller de om menneskets udvikling og viser, hvordan legen – i deres optik – altid har spillet en central rolle. Legen og arbejdet blev på et meget tidligt tidspunkt splittet op. Dét er afgørende for, hvordan vi som mennesker lever den dag i dag. 

Bogen består overordnet af syv dele:

  • Legens mirakel
  • Mennesket som jæger-samler
  • Hulemalerier
  • Overskridelsen
  • Fra bytte til jæger
  • Først var legen
  • Myren og græshoppen

Derpå følger endnu to kapitler: ”Arkæologens blik” og ”Det menneskeligt mulige”. Hvert af bogens kapitler består af flere korte afsnit. 

Allerede i bogens indledning forklares hypotesen: Da mennesket gik fra at være jæger-samlere til at være fastboende agerbrugere, sker en kæmpe revolution. Nu lever man efter en cyklisk tidsforståelse, da opgaverne i agerbruget følger årstidernes skiften. Det gav ikke mere tid! Med overgangen til agerbruget fik legen trange kår. Menneskets mentalitet blev splittet i to dele: leg og arbejde, hvor legen nu blev adskilt fra de daglige fremtidsrettede aktiviteter. Leg handlede alene om fornøjelse, og var orienteret om nuet. Bogen dykker ned i, hvad denne ændring kom til at betyde. Du kan også læse, hvordan øllet ifølge forskerne bærer en stor del af skylden for denne udvikling. 

Forfatterne skildrer legens rolle set ud fra et arkæologisk-antropologisk ståsted. De trækker tråde til nutidige fænomener, for at gøre stoffet relaterbart. 

Bogen er på behørig vis udstyret med kilder bagerst. Det er ikke muligt at se, hvilke afsnit der er skrevet af de respektive forfattere, hvilket er atypisk for en fagbog. Samtidig er Rane Willerslevs navn fremhævet på bogens forside og i pressemeddelelsen. Det er desværre oplagt at tro, at forlaget – og forfatterne – har valgt at lade Rane Willerslev være blikfang, fordi han kan ”sælge billetter”. Dét er for letkøbt. 

Søger du i www.bibliotek.dk vil du se at Rane Willerslev står som eneforfatter til bogen. De øvrige personer fra forfatterteamet – som jeg vælger at kalde dem – er sat på som bidragsydere. Det er uheldigt, såfremt det ikke er overensstemmelse med sandheden. Rane Willerslev er en travl herre som direktør Nationalmuseet, foredragsholder (se www.ranewillerslev.dk), tv-vært og bidragsyder til andre bøger med mere. Læserne har brug for at vide, hvad de reelt køber!

Et stikordsregister ville ydermere være nyttigt. Nok er bogen ikke lang med sine 300 sider, men der er ikke tale om en enstrenget fremstilling af menneskets udvikling og leg. Det er en spraglet fortælling med mange små anekdoter fra forhistorien og antropologien herunder referencer til undersøgelser, forskere, udgravninger og findesteder. Hvis man hurtigt vil genfinde noget af alt det, er der brug for et stikordsregister. Lad os håbe, at det kommer med i en senere udgave.

Dermed har jeg også sagt, at ”En historie om mennesket” er fascinerende og interessant læsning, som fortjener et stort publikum. Det er tankevækkende at lege med forfatterteamets idé om, at legen er en nødvendig forudsætning for et samfunds udvikling. For hvis legen virkelig indeholder så meget potentiale og kraft, er vi så i gang med at kvæle en vigtig katalysator for udvikling i en tid, hvor der er fokus på resultater og målstreg mere end på fantasi og kreativitet?! 

”En historie om mennesket” er fuld af spændende fortællinger om fund fra hele verden, der viser at mennesket altid har været legende. Bogen skildrer ikke kun menneskers leg, den viser også hvordan, dyrene leger. Hvad har vi til fælles og hvor, er der forskelle? Forfatterne beretter også om, hvorledes tidligere samfund har flere fællestræk med os, end vi måske lige tænker over. 

Bogen peger på, at legen har skabt grobund for et væld af teknologiske fremskridt. De har været med til at vi som mennesker og samfund har udviklet os til det, vi er i dag. Det er i sagens natur spændende læsning. Her og der er der tendens til generalisering. Forfatterne vil tydeligvis gerne have stoffet til at støtte op om deres tese. Mon ikke en del fagfolk vil anfægte, at fund og resultater tolkes ind i netop denne sammenhæng. 

Stoffet formidles med stort engagement og tydeligvis også et ønske om at nå bredt ud. Det emmer af fortælleglæde, sådan som vi kender det fra Rane Willerslev. Selvom bogen ikke er decideret svær at gå til eller tung, så skal du ikke forvente at det er legende let læsning, endskønt forfatterne ønsker at bogens indhold og form skal harmonere. Du bør være nysgerrig på evolutionsteori og kulturhistorie. 

Trods de til tider lidt vel søgte teorier om mennesket udvikling og legende tilgang, så er ”En historie om mennesket” absolut en lærerig og tankevækkende fagbog. Vi kommer vidt omkring i tid og sted. Det er dragende! Forfatterteamet har påtaget sig en ambitiøs opgave. I mål kommer de ikke helt, men de gør et flot og fascinerende forsøg. Tankevækkende er det bestemt! 

En historie om mennesket

Homo sapiens og meningen med tilværelsen

Forfattere: Rane Willerslev, Lasse Vilien Sørensen, Mads Dengsø Jessen og Henrik Hvenegaard Mikkelsen

Forlag: Grønningen 1

300 sider. Hardback

Udgivelsesdato: Den 24. maj 2022

Anmelder: Nønne Lønne Votborg