Fascinerende roman om tolv-årige Kata der tilhører Egernfolket, en af flere klaner i et ikke nærmere specificeret geografisk område, hvor der falder sne om vinteren. Tiden er stenalderen, og menneskene er jægere og samlere. De har en omfattende fremstilling af skindtøj og våben af træ og sten. Religionen er animalisme, og der er god gang i ritualer, der skal hjælpe på madforsyninger og vejr for de hårdtarbejdende klanmedlemmer. Katas mor tillægges særlige evner, men repræsenterer snarere sund fornuft og viden med sit indgående kendskab til forskellige urter med forskellige virkninger, for eksempel indtager hun urter, der kan forhindre hende i at blive gravid.
Hos Egernfolket hersker matriarkatet, og Katas mor har fire mænd, mens andre klaner har mandlige overhoveder. Pligterne er stadigt fordelt, så mændene jager og kvinderne står for tilberedningen af mad og syning af skindtøjet. Individualismen var ikke opfundet, og kollektivet er en betingelse for at overleve:

– man er kun rig, når alle i stammen er rige. Ingen er noget uden andre.

En dag begynder klanen at pakke sammen for at gå sydpå. De har levet godt af kystens ernæring, men det bliver koldere, og naturen trænger til at regenere, så klanen forbereder sig på at rejse mod syd. To af morens mænd bliver tilbage for at dø, den ene er ved at blive blind og vil ikke kunne bidrage til stammens opretholdelse længere.

Efter at stammen har påbegyndt rejsen, bliver den angrebet af en anden stamme, der mangler kvinder og piger, og Kata og hendes mor må flygte for ikke at falde i kløerne på den.

Lars Holmgaard Jørgensen
Egernfolket 1 – Menneskejægere
184 sider
Høst & Søn
Udgivet: 12. 01.2012
Målgruppe 11+

Birte Strandby