Gennem de senere år er man blevet opmærksom på, at der findes en stor gruppe elever, der har vanskeligheder med skriftsproget. Ofte omtales de forskellige typer af vanskeligheder samlet, men i denne bog har man valgt at gå spadestikket dybere. Her giver de enkelte forskere hver for sig et indblik i en forskellige mere afgrænsede områder. Bogen giver samlet et utrolig godt indblik i de forskellige årsager til dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, og selv fagpersoner med et kendskab til området vil kunne få uddybet deres viden inden for en del forskellige underområder.

Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsprogetsamler en lang række af Sveriges dygtigste forskere i skriftsproglige vanskeligheder. De bidrager alle med kapitler om en den nyeste viden inden for deres specialeområde. Bogen vil med sit brede indblik i et komplekst felt formodentlig tiltale en bred vifte af fagpersoner, der arbejder med skiftsproglige vanskeligheder hos børn og voksne. De enkelte bidragyderes gode evner til at formidle forskning og praksis på en tilgængelig måde gør, at lærere, psykologer, talepædagoger og andre som arbejder profesionelt med skriftsproget her let vil kunne tilegne sig en brugbar ny viden, som de kan anvende i det daglige arbejde.

Bogen indeholder 18 kapitler som udgør en sammenhæng, men kan også læses som enkeltstående artikler af den erfarne læser.

Indeledningsvis gives et indblik i definitioner af dysleksi og hvordan disse anvendes. Her efter uddybes den fonologiske bevidsthed og arbejdshukommelsens betydning for evnen tilegnelsen af skriftsproget. Den giver et indblik i, hvordan dysleksi kan forudsiges i førskolealderen. Diskussionen om, hvilke arvelige og miljømæssige faktorer der influerer på dysleksi, får læseren muligheden for et nuanceret indblik over en række afsnit. I den midterste del af bogen belyses forskellige typer af læsere og de problemer, som de skriftsproglige vanskeligheder medfører. I bogens afsluttende kapitler beskives kortlægningsfasen og tilrettelæggelsen af den pædagogiske intervention.

Som det fremgår af det ovenstående giver bogen et stort indblik i diversiteten i skriftsproglige vanskeligheder. Og resultatet er en bog, der fint kan anvendes af alle med interesser i dette indlærings-område både i forbindelse med studier og praksis.

Forfatter: Stefan Samuelsson m. fl.
Dansk Psykologisk Forlag
Udg.: 2012

Anmeldt af Nana Marie Pedersen

Bedømmelse: 5 ud af 6