De fire leveregler er baseret på visdom fra toltekerne der levede i Mexico for ca. 1.000 år siden.

Som mange selvhjælpsbøger ofte nævner, så slås de fleste af os med skam og skyldfølelse, og som forfatteren skriver, så hører vi ofte, at vi er ufuldkomne – fra forældre, fra lærere – og vi arbejder på at blive fuldkomne, det vil sige blive, som de siger, vi skal være.

Problemet er, at vi ender med at blive falske, frustrerede og uærlige og langt fra os selv. At vi ligefrem laver regler baseret på andres udtalelser. Et eksempel er moren der kommer træt hjem fra arbejde med hovedpine. Hendes datter er glad og synger højt, og moren får mere hovedpine og ender med at fortælle datteren, at hun har en grim stemme. Datteren beslutter sig for, at hun ikke mere vil synge, og betvivler ikke morens ord. Det er en regel, hun laver for sig selv, og den slags regler har vi angiveligt rigtigt mange af. 

Det er her forfatteren vil række en hånd til det søgende menneske og hjælpe med at komme ud af det selvbestaltede regeltyranni, der styrer livet og forholdet til omgivelserne. Det gør han ved at anbefale fire andre nye leveregler:

Vær ren i dit ord.

Tag ikke noget personligt.

Lad være med at formode noget.

Gør altid dit bedste.

Den første regel er den vigtigste. Den handler om ikke at tage eventuelle dømmende kommentarer fra andre for sandhed, og ikke mindst om at man selv skal undgå den slags kommentarer. I det hele taget skrue ned for sladder og hurtige konklusioner, prøve at udtrykke sig positivt, selv om man måske er lidt negativt indstillet.

De fire leveregler er træning i positiv tænkning og i at acceptere sig selv – være sig selv – uden frygt for repressalier fra omgivelserne. Don Miguel Ruiz inddrager mere religion, end danske selvhjælpsforfattere sædvanligvis gør, men understreger også, at alle religioner har et helvede, et afstraffelsessted, som vi forventes at frygte.

De fire leveregler er ment som en hjælp til læseren, og hvis man har disciplinen til at efterleve dem, vil tilværelsen ikke mindst blive enklere.

De fire leveregler

En praktisk lære i personlig forvandling

Don Miguel Ruiz

Oversat af Jørgen Oldenburg

168 sider

Gyldendal

Udgivet: Marts 2022

Birte Strandby