Der tales i dagens Danmark meget om brain drain til udlandet og stor indvandring af ufaglærte, og her er så bogen, der påviser, at landet i 2006-07 faktisk havde brain gain, og at vi har god brug for indvandringen.

Arbejdskraftbehovet er opdelt i privat forbrug, investeringer, offentligt forbrug og eksport, og uddannelserne inddelt i ufaglærte, faglærte, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser. Det er i den forbindelse lidt sært, at erhvervssproglige bachelorer – og bachelorer vel i det hele taget – er anbragt under lange videregående uddannelser. De erhvervssproglige, der netop er erhvervsrettede, er vel mellemlange? Mens man ved andre bachelorer formodentligt har en forventning om, at de på et tidspunkt udvikler sig til kandidater.

Kombinationen af samhandlen med udlandet og erhvervssammensætningen udregnet på baggrund af de forskellige uddannelsers deltagelse i produktionen af varen/investeringen giver mulighed for at se, at den konkrete nettoimport af ufaglærte og faglærte kvalifikationer er steget de sidste 25 år. Samlet har et stigende uddannelsesniveau og indvandring bidraget positivt til udviklingen i beholdningen af arbejdskraft siden 1993.

De mange udregninger er illustreret af talrige tabeller. Eksempelvis viser tabellen: ’Fordeling af lange videregående uddannelser på produktion til endelig anvendelse’, at humanistiske uddannelsers deltagelse i fremstilling til privatforbrug er fordoblet, mens andelen af samme gruppes deltagelse i eksporten er mere end firedoblet, ligesom der illustreres mange andre bevægelser uddannelse/fremstillingsmæssigt.

Vedrørende fremtidsperspektivet tager forfatterne udgangspunkt i det kendte, men der opstilles også scenarier, hvor der tages forbehold for befolkningens stigende alder og senere tilbagetrækningsalder. Således en praktisk bog, der nok kan anvendes ved planlægning af fremtidige uddannelsestilbud.

Danmarks kvalifikationsbalance

Nikolaj Malchow-Møller

Jakob Roland Munch

Jan Rose Skaksen

148 sider

Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal

Udgivet: 01.12.2011