Mød Karla, Natasja, Petter, Emma, Rosa – og Kim og Dorthe. De fem førstnævnte er unge der har kæmpet med depression, Kim og Dorthe er forældre til en ung pige der for fem år siden fik diagnosen depression.

Men hvad er egentligt en depression, hvad kan trigge den, og hvordan slipper man af med bæstet igen?

Hvis man i en længere periode er nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, mangler energi, og samtidigt har nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, tanker om død, koncentrationsbesvær, rastløshed, søvnforstyrrelse, ændringer i appetit, så har man en svær depression, men de findes også i lette og moderate udgaver med færre af symptomerne.

Depressioner kan være forårsaget af en hård barndom, omsorgssvigt, manglende kærlighed, mobning eller andre traumatiske hændelser, og depressionen kan udløses af tabet af et nærtstående familiemedlem, forældrenes skilsmisse, eller det kan være noget hormonelt. Kvinder der står for de fleste depressioner oplever det sommetider i forbindelse med graviditet og fødsel, og både drenge og piger kan møde depressionen omkring puberteten.

Fem af de unge i bogen fortæller om deres depressioner, der er ret forskellige. De unge er dog enige om, at det havde været rart, hvis omgivelserne, forældre, venner, kolleger havde vidst mere om, hvad depression er, og hvordan den kan give udslag. Det havde måske givet mulighed for at gribe ind tidligere.

I Bogen om depression er der gjort meget ud af layout og tekst, netop så den kan læses af den unge der gerne vil vide mere, men måske har vanskeligt ved at koncentrere sig. Her er en fornuftig opbygning der gør det let at finde rundt: symptomer, hvem får depression, hvordan kan du få det bedre, vil medicin hjælpe, hvad kan du selv gøre, hvordan støtter familien, tilbage til en holdbar hverdag, og der er afsnit både for den unge og for forældrene til et depressivt barn. Ydermere er der forslag, til hvordan man får hjælp, hvornår man skal tale med en psykolog eller en psykiater, og hvordan man kan strukturere sin hverdag, så den bliver mere overskuelig. Lige så vigtige er nok de seks indslag fra de unge, for det er dem der bekræfter, at man ikke står alene med sin depression.

Alt i alt en fornuftig guide til den unge, hvis træthed og tristesse måske ikke kun er kortvarig.

Bogen om depression

Hvordan du som ung kommer gennem depressionen og får det godt igen

Tea Sletved

220 sider

Strandberg Publishing

Udgivet: August 2020

Birte Strandby