Børn med voldsomme temperamenter har det svært og skaber vanskeligheder for omgivelserne. Hvad kan man gøre?

Det giver denne bog et bud på, og det eksplosive i titlen leder direkte til løsningen: I enkle tegninger forklares, hvordan temperamentet kan opfattes som en bombe og nogle mennesker som tændstikker, der kan aktivere bomben. Det kan eksempelvis være jævnaldrende børn, der driller eller føler sig underholdt, hvis de kan ’aktivere’ bomben.

Gry Bastiansen foreslår flere forskellige mestringsstrategier for bombebørnene. Dels ved at lære dem, hvor de står, og ved at se nærmere på hvornår og hvad, måske hvem der trigger dem. Og dels ved at tage fat i resten af klassen og gøre dem bevidste om, hvad de har med at gøre. Ydermere skal forældrene inddrages i projektet, og i fællesskab skal der skabes nye historier om barnet/den unge.

Styrkehjulet der består af 24 forskellige menneskelige styrker inden for viden, mod, selvbeherskelse, retfærdighed kan bidrage til forløbet, hvis man sammen med barnet/den unge fastslår, hvor barnets styrker og svagheder ligger.

Modellen lyder besnærende og logisk, men der er flere udfordringer undervejs. For eksempel kan ’tændstikker’ være bombeaktiverende, fordi de keder sig i klassen. Bogen foreslår her, at de fortæller læreren, hvis undervisningen keder dem. Og det er jo fint nok i hvert fald bedre end at genere klassekammeraterne. Men det stiller store krav til læreren om at servere stoffet, så det aldrig bliver kedeligt for eleverne. Kan det lade sig gøre?

Noget andet er det nødvendige samarbejde mellem de voksne i barnets verden. Har de alle den fornødne tid og de nødvendige ressourcer? Det er indlysende, at en god investering i børns skolegang sikkert kan spare samfundet for mange penge senere, men det er ikke altid indlysende, når kommunen skal tildele midler til skolerne.

Der er i bogen gennemgang af arbejdsmetoden for forskole, mellemtrin og udskoling og meget konkrete forslag til forløbet.

Gry Bastiansen

96 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2013