Tilgængelig guide til investorens verden

Investoren er Lars Tvede, og verdens gang er forudsigelig, som det fremgår af bogens historiske liste over bobler, finanskriser og børskrak gennem 463 år.

Hvad angår vækst, så har den ligget på gennemsnitligt to procent pr. år de seneste mange år. Væksten afgøres af folks deltagelse i arbejdsmarkedet, mængden af kapitalinvesteringer og udnyttelsen af jord plus innovation. Innovationen er pt. præget af blandt andet Moores lov, det vil sige at antallet af komponenter i et integreret kredsløb fordobles hver 18. måned, batteriets ydeevne fordobles hver 9 – 14. måned, mængden af digitale data i verden fordobles hvert andet år – og masser af andre tegn på vokseværk, der fortsætter uhæmmet af krige og andre katastrofer.

Forfatteren eksemplificerer med en metafor: en mand der går tur med en hund. Manden er verdensøkonomien, hunden er konjunktursvingningerne, og halen er finansmarkederne. Manden med hunden fortsætter turen, uanset hvordan konjunktursvingninger og finansmarkeder bevæger sig.

Af de tre konjunkturcykler varelagre, kapitalinvesteringer og ejendomme er ejendomme den kraftigste cyklus. Den står for ca. 12 % af bruttonationalproduktet. De tre cykler bevæger sig i hver sit tempo, og ca. en gang hvert tiende år er der en recession, og hveranden recession er alvorlig, fordi den også inkluderer ejendomsmarkedet. Inden cyklerne vender, er der nogle forvarsler såsom forbrugernes optimisme, nye byggetilladelser og obligationspriser. Generelt er der er masser af indikatorer, når der sker noget på markederne, og Tvede forklarer omhyggeligt, hvordan indikatorerne forholder sig til hinanden, samtidigt med at han fortæller, hvorfor aktier er så meget sjovere at investere i end obligationer, selvom – eller måske netop fordi – de er forbundet med en højere risiko, hvilket ifølge Tvede er en del af underholdningsværdien.

Tvede er selv underholdende. Han har styr på sine investeringer og formidler sin viden med et vældigt overskud, som man kun kan misunde. Trods den megen indsigt har man  indtrykket af, at nogle beslutninger baseres på fornemmelser, eller måske nærmere instinkter der er udviklet undervejs i investorkarrieren. Det betyder ikke, at Tvede ikke har begået fejl som for eksempel at investere i computerspil uden at vide noget om branchen, et computerspil som blev afvist af hans egen teenagedatter. – Aj far, det kunne vi da godt have fortalt dig.

I det hele taget synes aktiehandel at være en spraglet affære, og vi kommer rundt om alverdens investeringsmuligheder incl. begrebet tanteaktie – i bogen benyttet om aktier i en togbane til toppen af et bjerg. Aktierne er fordelt på rigtigt mange små aktionærer. Tvede valgte at investere i togbanen, blandt andet fordi den ikke havde konkurrenter, og der var udsigt til invasion af asiatiske turister. 

Desuden er der et længere indlæg om glæden ved at være rig. Bullshit-delen er sådan set det eneste virkeligt bekymrende. Tvede regner ud, at der med ca. halvandet års mellemrum er advarsler om en eller anden forestående katastrofe, eksempelvis mobiltelefoner giver kræft, vi er i gang med den sjette masseudryddelse, 5G, der er en kæmpe plastikø i Stillehavet. Her listes 40 annoncerede katastrofer, og Tvede forkaster dem alle som bullshit uden smålige hensyn til eventuel videnskabelig dokumentation. Det betyder jo nok desværre, at vi ikke skal forvente de store investeringer fra Tvede i cykling, kollektiv transport eller miljøarbejde.

Bobler, bullshit og børsfest

Hvad enhver investor bør vide

Lars Tvede

218 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 2020

Birte Strandby