Darina fortsætter med at hjælpe De Smukke Engle. Denne gang er det Arizona, der skal have sin død afklaret, før hun kan komme videre fra det limbo, hvor hun er fanget. Limbo er her opgraderet fra katolicismens sted for udøbte spædbørn til også at være opholdssted for genfærd, der faktisk kan komme i kontakt med de levende.

Arizona har tilsyneladende begået selvmord, men da Darina ser nærmere på omstændighederne, viser det sig, at hun har en autistisk lillebror, som hun under ingen omstændigheder ville have svigtet, og efterhånden anes konturerne af et mord, selvom det er svært at få de sidste brikker på plads.

Darina får hjælp af sin elskede Phoenix, som også må af sted en dag. Det er dermed også en roman om ung kærlighed. Men det handler ikke mindst om en lille by, der går i panik efter at fire af deres unge er døde i mærkelige ulykkestilfælde. Det medfører blandt andet, at der på skolen indføres visitation af eleverne og sættes flere overvågningskameraer op, skønt ingen af dødsfaldene har fundet sted på skolen.

De Smukke Døde er lidt vanskelige at forholde sig til. De har mange sære talenter, hvis formål ikke altid er indlysende, og de benævnes undertiden zombier, men opfører sig langt fra i overensstemmelse med de i litteraturen vedtagne regler for zombie-opførsel. De amerikanske skoleelever lever venneløse, tilknappede plastictilværelser og går med deres voldsomme bilafhængighed tilsyneladende meget tidligt i pensionist-mode, men bortset herfra er der gang i handlingen, og når undtages de lidt langtrukne kærestescener, keder man sig ikke i dette nye, anderledes univers.

Eden Maguire
Beautiful Dead – bog 2 – Arizona
Oversat af Bettina Simonsen
272 sider
Politikens Forlag
Udgivet: 19.03.2010

Birte Strandby