Fantasy-gyser-ungdomsroman

Annika bor på Østerbro med sine forældre. Hun går i 6. klasse på Vibenshus Skole, og da læseren først præsenteres for Annika, er det dagen før hendes fødselsdag.

Midt om natten vækkes hun af et brag, og skønt vejrudsigten siger hedebølge, er der rimfrost på hendes gulv og sne udenfor. Næste morgen er sneen smeltet igen, men Annikas forældre er ingen steder at se. Der er kun to bunker med det tøj, forældrene havde på dagen før. Henne på skolen er der ingen lærere eller voksne i det hele taget, og de andre elevers forældre er også forsvundet.

Der er ikke rigtigt nogen forklaring, men en gruppe drenge i 9. overtager styringen i overensstemmelse med en rollespilsmanual, de råder over. De erklærer sig som tilhængere af krigsguden Zodiak og forlanger, at alle de andre børn i København også gør det. Annika bliver noget modvilligt sat til at lave mad til den ene leder, og det bliver hurtigt en udfordring at finde madvarer, fordi alle butikker og forladte lejligheder efterhånden er blevet tømt.

Det nye styre afbrænder bøger og får med noget zodiak-magi slettet hukommelsen hos de fleste af børnene, så de ikke længere kan læse og skrive.

Et andet spor i teksten følger Johannes der bor ude på landet ved Holbæk. Han er alene med en storesøster der har behov for dialyse og sin lillesøster der er en baby. Hvis familien skal overleve, er han nødt til at skaffe dialysevæske og mælkepulver, så han må også ud på jagt, og de forhindringer han møder, er ikke mindre end dem, Annika slås med.

Dystopien er fint fremstillet med alle de vanskeligheder der kan opstå, når et samfund bliver ramt på el, vand, varetilførsel og ansvarlige voksne, og både med Annika og Johannes følger intens spænding. Desværre halter sproget lidt, og flere udtryk anvendes forkert, såsom spankulere, et sammenknyttet menneske, skule på. Det forstyrrer læsningen i en ellers god roman.

Annika Løve & pagtens pris

Rune Bendixen

334 sider

Brændpunkt

Udgivet: 07.05.2024

Birte Strandby