Det afgørende er, at en analyse åbner for verden, beriger den eller befrier os fra stivnede former; får os til at se den på en lidt anden måde, end vi så den før.

Hvis man skulle være i tvivl om værdien af analyser herunder kulturanalyser, så kan denne lille bog overbevise om betydningen. En analyse udvider vores viden, den findeler og udlægger, og sommetider præsenterer den os for en sandhed, vi ikke ellers ville have mødt.

Analysen er det udefrakommende blik, der bemærker det man ikke selv ser. Forfatteren nævner til eksempel det angiveligt store antal thaimassageklinikker der findes her i landet sammenlignet med antallet i vores nabolande. Måske vil en analyse afsløre særlige danske løn- og skatteregler i forhold til andre nationer, andre kulturelle forhold eller en særlig dansk begejstring for thaimassage? Forfatteren ser nærmere på på Freuds psykoanalyse, og ligeledes omtales Ulrich Seidls dokumentarfilm Im Keller, der netop bringer skjult materiale frem og sætter det i forbindelse med hinanden, så et nyt billede opstår.

Forfatteren omtaler forskellige analysestrategier såsom Freuds nærlæsning af tale og fortalelser, og det at gøre det åbenlyse åbenlyst, eller gøre det skjulte åbenlyst, dethandler om at nå frem til noget, der betinger det åbenlyse på en måde, der ikke kan artikuleres uden antagelsen af en række ledsagende strukturer, tendenser eller erfaringer.

Ud over en gennemgang af de forskellige metoder til at angribe kulturanalysen inddrages flere teoretikere og mange gode eksempler, og forfatteren beskriver analysens anvendelse af det lacanske begreb: Reelisme, der ligger et sted mellem realisme og antirealisme. Det reelle er det der bliver tilbage, når man trækker det symbolske – tegn og symboler der udgør vores sproglige univers, og det imaginære – billeder og forestillinger vi gør os – ud af billedet.

Der er glimrende begrundelser for kulturanalyse, og så er der lidt tiltrængt opbakning til humanister:

Man kunne sige, at kulturstudier og kulturanalyse derfor i virkeligheden er de hårde videnskaber, fordi de kræver den største disciplin og klarhed i et felt, der er kendetegnet ved mindre regularitet og entydighed end de bløde videnskaber (som fysik, kemi, matematik), hvor der er langt mere hjælp at hente i fagets normalvidenskabelige standarder og procedurer.

Analysér

Henrik Jøker Bjerre

168 sider

Skolen for livet

Mindspace

Udgivet: 2015