Vreden, Gudinde! besyng,

Hvad skete der dengang under Den Trojanske Krig, 1200 år før vores tidsregning? 

Der er meget litteratur og mange film der tager afsæt i Homers Illiaden, skrevet ca. 800 år før Kristus – fra Vergils Aeneiden til Eva Hemmer Hansens Trojas fald, og Troy fra 2004 med Brad Pitt som Achilleus og Orlando Bloom som Paris.

Vi kender historien, og efterhånden kender vi den godt, men derfor lykkes det alligevel Miller at genskabe den, så man kan blive endnu mere begejstret for den gamle myte.

Madeline Miller har skrevet fortællingen set fra Patroklos’ synsvinkel. Patroklos er en biperson i myten, en fosterbror til Achilleus og her også hans elskede. Patroklos er mest bemærkelsesværdig, fordi han er årsagen til, at Achilleus alligevel går med i Den Trojanske Krig, selvom han ligger i intern strid med Agamemnon, grækernes hærfører. Og da Achilleus for at hævne Patroklos dræber trojanernes prins Hektor, vender krigslykken for Troja, omend det er Odysseus der forårsager byens endelige fald.

Patroklos fortæller om at være prins og søn af en mægtig kriger. Han er forsigtig, langsom, alt det en rigtig prins og kriger ikke skal være. Som niårig bliver han af sin far tvunget til at bejle til Den skønne Helena, og dermed får læseren også adgang til den tid og det sted, hvor Helenas bejlere svor at gøre fælles sag med hendes ægtefælle. Patroklos bliver ikke Helenas mand, og da han som tiårig kommer til at dræbe en jævnaldrende søn af en adelig familie, bliver han landsforvist og vokser op hos Peleus sammen med dennes søn Achilleus.

De to unge vil ikke i krig, men Odysseus finder dem og presser dem til at gå med. Achilleus er allerede en navnkundig krigshelt, men da han og Agamemnon kommer i karambolage over en pige, beslutter Achilleus, at han ikke vil deltage mere i krigen. Det er skidt for grækerne, og det er her Patroklos kommer ind i billedet.

Madeline Miller og Rasmus Hastrup har med held skabt et sprog, som er letløbende, og som man kan tro er ægte her næsten 3.000 år efter krigen. Patroklos er en fin fortæller, et observant barn der sender betragtninger, undren og sin kærlighed til Achilleus videre til læseren.

Odysseus er i hele fortællingen den snedige, den der tænker, hvor de andre kun slås. Han er mindre tiltalende end han fremstilles i filmen Troy og i romanen direkte medvirkende til, at Agamemnon ofrer sin ældste datter for at få vind til krigsskibene.

Af alle de historier der findes om Den Trojanske Krig er Millers en af dem man har lyst til at tro på. Det er klart en af de mest fængende, og en man vil huske. Tilbage er kun spørgsmålet: Vidste Achilleus, at Patroklos lånte hans rustning?

Achilleus’ sang

Madeline Miller

Oversat af Rasmus Hastrup

358 sider

Grønningen 1

Udgivet: September 2021

Birte Strandby